Konferencija “Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos”

2010 m. vasario 26 d. Marijampolės viešbutyje „Europa Royale“ vyko konferencija “Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos”. Pagrindiniai konferencijos rengėjai ir organizatoriai buvo Marijampolės apskrities viršininko administracija, Lietuvos miškininkų sąjunga ir Medienos perdirbėjų asociacija. Konferencijoje dalyvavo daug gerbiamų žmonių, tarp jų seimo nariai, LR ministerijų atstovai, Generalinės miškų urėdijos vadovai, Lietuvos apskričių viršininkų administracijų atstovai, Marijampolės apskrities savivaldybių merai, Lietuvos miškų urėdijų zonų koordinatoriai, medienos perdirbėjai, Privačių miškų asociacijos atstovai bei kiti kviestiniai svečiai.

Konferencijoje pasisakė LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Jonas Šimėnas, akademikas Leonardas Kairiūkštis, UAB „Likmerė“ generalinis direktorius Mindaugas Kasmauskis, Šiaulių universiteto Kaimo plėtros tyrimų centro direktorius doc. dr. Jonas Jasaitis. Taip pat aktyviai diskusijose dalyvavo bei savo nuomonę įvairiais klausimais reiškė Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos direktorius Albinas Tebėra, Lietuvos žaliųjų judėjimo pirmininkas Rimantas Braziulis, privačių miškų savininkas Vidmantas Jusas.

Pagrindinis konferencijos tikslas bei tema buvo valstybė–kaimas–miškas. Konferencijos dalyviai vienbalsiai pasisakė prieš miškų privatizavimą. Daugelis pritarė, kad valstybinių miškų valdymo sistema veikia gerai. Kadangi buvo keliamas klausimas, kodėl valstybės dėmesio trūksta visiems privatiems miškams, tarp kviestinių svečių buvo tikimasi išvysti ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos pareigūnus, tačiau jie į konferenciją neatvyko.

Konferencijos organizatoriai džiaugiasi, kad tai nebuvo tik vienos dienos projektas, kad konferencija turės tęstinumą. Konferencijos rezultatas – priimta rezoliucija bei įkurta Kaimo ir miško plėtros visuomeninė taryba, kuri vykdys rezoliucijos tikslus bei joje numatytus darbus. Rezoliucijos esmė – miškas yra nacionalinis turtas, kuris turi būti išsaugotas ateities kartoms ir tenkinti ekologines, ekonomines bei socialines visuomenės reikmes. Visa rezoliucija su išsakytomis tezėmis bus perduota Lietuvos Respublikos Prezidentei, LR Seimui ir LR Vyriausybei. Naujai įkurtos Kaimo ir miško plėtros visuomeninės tarybos nariais mielai sutiko būti bei aktyviai dalyvauti vykdant rezoliucijos darbus:

  • Seimo aplinkos apsaugos komiteto narys Justinas Urbanavičius,
  • Marijampolės apskrities viršininkė Birutė Kažemėkaitė,
  • miškininkų sąjungos prezidentas, miškų ir ekologijos fakulteto dekanas Edmundas Bartkevičius,
  • Lietuvos žemės ūkio universiteto studijų prorektorius doc. Jonas Čaplikas,
  • Miškų urėdų nuolat veikiančio gamybinio susirinkimo valdybos pirmininkas Vygantas Mierkis,
  • Kazlų Rūdos meras Vytautas Kanevičius,
  • Lietuvos žaliųjų judėjimo pirmininkas Rimantas Braziulis,
  • Medienos perdirbėjų asociacijos direktorius Juozupas Zimnickas,
  • Lietuvos miško savininkų asociacijos narys Vidmantas Jusas,
  • Privačių miškų savininkų asociacijos direktorius Rytis Kuliešis.