Lietuvoje užfiksuoti keli šimtai neteisėtų miško kirtimo atvejų

2009 m. miškų urėdijų darbuotojai nustatė 600 neteisėtų miško kirtimo atvejų, kurių metu iškirsta beveik 14000 m3 medienos.

Aplinkos ministerijos Valstybinės miškų tarnybos duomenimis, daugiausia neteisėtų medienos kirtimų atvejų – privačiuose miškuose. Čia praėjusiais metais nustatyti 325 neteisėti kirtimai, iškirsta apie 12000 m3 medienos. Tai reikšia, jog, lyginant su 2008 metais, buvo iškirsta 6000 m3 daugiau.

Statistiniai duomenys aiškiai parodo, jog verslininkai dėl savo gerovės nelinkę rūpintis Lietuvos miškais, kurie yra vienas didžiausių Lietuvos turtų. Nelegalių miško kirtimų skaičiaus didėjimas leidžia manyti, kad ši tendencija gali išlikti ir ateityje.