Užfiksuotas žymus antrojo pusmečio medienos pardavimų kainų augimas

Šių metų gegužės 18 d. Lietuvos miškų urėdijose įvyko antrojo pusmečio pardavimo pagal ilgalaikes sutartis ir pusmetinio medienos pardavimo konkursai. Buvo siūlomi pjautinieji stambūs ir vidutinio stambumo rąstai – 252 800 m3, smulkūs pjautinieji rąstai – 153 000 m3, popiermedžiai – 139 600 m3, plokščių mediena – 90 300 m3, malkos – 88 100 m3 ir kitos kirtimo atliekos (dalis jų naudojama biokurui). Remiantis skelbiamų rezultatų duomenimis, siūlomus medienos kiekius konkursuose laimėjo įmonės, pasiūliusios didžiausias medienos kainas.

Šalyje augantis medienos poreikis didina medienos stygių ir kelia kainas. Atsižvelgiant į paskelbtus medienos konkursų rezultatus, medienos kainos palyginus su šių metų pirmuoju pusmečiu pastebimai išaugo, t.y. smulkiųjų pjautinųjų rąstų kaina pakilo daugiau negu 25 % (pastarieji yra naudojami padėklų ruošinių gamyboje), popiermedžių – daugiau nei 38 %, plokščių medienos – daugiau nei 30 %.

Medienos perdirbimo įmonės nerimauja, jog iškilusios žaliavos kainos gali sumažinti jų gaminamos medienos produkcijos konkurencingumą užsienio šalyse.