Pjautinės medienos gamybos tendencijos Baltijos šalyse

Remiantis 2010 m. rugsėjo 10 d. Europos Bendrijų statistikos tarnybos (Eurostat) naujai pateiktais duomenimis, pjautinės medienos produkcijos gamyba Baltijos šalyse 2009 m. sudarė apie 4,66 mln. kubinių metrų.  Į Eurostat pjautinės medienos produktų apibrėžimą patenka ir medinių padėklų ruošiniai (mediniai tašai , lentos).

Analizuojant 1998–2009 m. laikotarpį, pastebima, kad Baltijos šalyse per metus sukurtos produkcijos apimtys sumažėjo 10,42 % (žiūrėti paveikslą), tuo tarpu 27-iose Europos Sąjungos valstybėse narėse 1998–2009 m.  pjautinės medienos produkcijos metinė gamyba pasižymėjo augimo tendencija ir padidėjo apie 10 %.

Pjautinė mediena: padėklų ruošiniai, lentelės, tašai

Paveikslas. Bendra pjautinės medienos produkcijos gamyba (1 000 m³).

2009 m., palyginti su 2008 m. duomenimis, Baltijos šalyse pagaminamos pjautinės medienos produkcijos kiekis sumažėjo 2,37 %. Lietuvos bendra pjautinės medienos produkcijos gamyba nuo 2008 m. iki 2009 m. sumažėjo 8,85 %. Tačiau medienos perdirbimo įmonės „Juodeliai“ gamybos apimtys tuo pačiu laikotarpiu išaugo 19,11 %.

2009 m.  UAB Juodeliai“ pagaminamos produkcijos dalis sudarė 4,49 % visos pjautinės medienos produkcijos sukurtos Lietuvoje.

, , , , , , , , ,