UAB „Juodeliai“ įgyvendina Europos sąjungos remiamą projektą eksporto plėtrai didinti

Įmonė siekdama išlaikyti pardavimų apimtis, didinti eksportą į esamas Vakarų Europos rinkas, nuo 2009 m. rugsėjo 15 d. iki 2011 m. lapkričio mėn. įgyvendina projektą „UAB „Juodeliai“ eksporto plėtra Vakarų Europos rinkose“, pagal 2007-2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ priemonę „Naujos galimybės“.

Projekto pagrindinis tikslas padidinti įmonės konkurencingumą, ieškant plėtros galimybių Vakarų Europos šalyse. Įmonė į projekto įgyvendinimą numato investuoti iki 61.826,00 litų nuosavų lėšų bei tikisi gauti iki 144.259,00 litų paramos.

Projekto įgyvendinimo metu sukurta moderni internetinė svetainė, pritaikyta eksporto partnerių paieškai, įdarbintas eksporto rinkodaros specialistas, parengta eksporto rinkodaros strategija Vakarų Europos šalių rinkoms, atliekami Vakarų Europos šalių rinkos tyrimai.

PLAČIAU APIE PROJEKTĄ:

Projektas – VP2-2.1-ŪM-04-K-01-088
Projekto pavadinimas – „UAB „Juodeliai“ eksporto plėtra Vakarų Europos rinkose
Projekto vykdytojas – UAB „Juodeliai“
Priemonė – Lietuvos 2007 – 2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ priemonė VP2-2.1-ŪM-04-K „Naujos galimybės“
Projekto vykdymo pradžia – 2009-09-15
Projekto vykdymo pabaiga – 2011-11-15
Projekto įgyvendinimo trukmė – 26 mėn.
Projekto vertė – 206.085,00 Lt
Paramos suma – 144.259,00 Lt
UAB „Juodeliai“ įnašas – 61.826,00 Lt