Generalinės miškų urėdijos ir Medienos perdirbėjų asociacijos vadovų susitikimas

Kovo 30 dieną Generalinėje miškų urėdijoje buvo aptartos medienos perdirbėjų ir valstybinių urėdijų bendradarbiavimo aktualijos. Susitikime dalyvavo Medienos perdirbėjų asociacijos direktorius Juozupas Zimnickas, Generalinis miškų urėdas Benjaminas Sakalauskas, Generalinės miškų urėdijos generalinio urėdo pavaduotojas Gintaras Visalga ir vyriausiasis patarėjas Andrius Vancevičius.

Susitikimo metu buvo apžvelgta situacija vastybiniuose miškuose bei aptartos bandradarbiavimo su perdirbėjais problemos. J.Zimnickas išsakė asociacijos narių nuomonę, kad pastaruoju metu praktiškai nekyla problemų tarp valstybinių urėdijų ir perdirbėjų, apvaliosios medienos pirkimai vyksta sklandžiai, pagal grafiką, sudarytos sutartys yra vykdomos.

Aptariant prekybos apvaliąja mediena klausimus, Generalinės urėdijos atstovai patikino, kad, kaip ir buvo planuota, nuo šių metų II pusmečio vidurio turėtų būti pradedama diegti sistema elektroniniam medienos pardavimui. Jos įdiegimas turėtų supaprastinti prekybos procedūras.

Medienos perdirbėjų asociacijos direktorius, turėdamas informacijos apie karčią kaimynų lenkų patirtį šioje srityje, paprašė atkreipti ypatingą dėmesį, kad vykdant elektroninę prekybą neliktų galimybių informacijos nutekėjimui, kas gali sužlugdyti prekybą apvaliąja mediena.

Susitikimo metu taip pat buvo paliesta labai aktuali problema – kad skatinant biokuro katilinių steigimą, nebūtų sukūrenama perdirbimui skirta mediena. Generalinis miškų urėdas B. Sakalauskas dar kartą patikino Medienos perdirbėjų asociacijos vadovą, kad jis dės visas pastangas, jog taip neatsitiktų.

Šaltinis: „Generalinės miškų urėdijos“ interneto svetainė, www.gmu.lt