Susitikimas su Lietuvos Respublikos Ministru Pirmininku

Š.m. balandžio 29 d. medienos perdirbėjų asociacijos direktorius Juozupas Zimnickas (UAB „Juodeliai“ generalinis direktorius) lankėsi pas LR Ministrą Pirmininką Andrių Kubilių. Susitikimo priežastis – medienos perdirbėjų rūpestis dėl savo verslo ateities. J. Zimnickas Vyriausybės vadovui išsakė nerimą visiems medienos perdirbėjams keliančias mintis apie planus smarkiai didinti biokurą naudojančių šildymo katilinių pajėgumus, kurioms, neskaitant medienos atliekų, reikės vis daugiau geros medienos, perdirbamos medienos perdirbimo įmonėse. Direktorius atskleidė situaciją, kuri jau įvyko Lenkijoje bei paprašė atkreipti dėmesį į atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo trūkumus: miško, kaip ekosistemos, apsaugos priemonių nebuvimą bei būtiną medienos, skirtos perdirbimui, atskyrimą nuo biomasės, taip didinant galimybę šalyje plėtoti ir alternatyviųjų augalų energetiką.

J. Zimnickas įteikė LR Ministrui Pirmininkui prašymą sudaryti darbo grupę iš visų suinteresuotų grupių atstovų bei mokslininkų, kurie ištirtų ir įvertintų esamą situaciją bei pateiktų konkrečius galimo surinkti ir tikėtino suvartoti biokuro skaičiavimus ir ateities perspektyvas. Šie rodikliai pagal atskiras biokuro rūšis turėtų atsispindėti Vyriausybės rengiamoje Nacionalinėje atsinaujinančių energijos išteklių plėtros programoje.

, , , ,