Susitikimas su LR Aplinkos ministru dėl prekybos apvaliąja mediena tvarkos

Šių metų liepos 4 d., Medienos perdirbėjų asociacijos direktorius Juozupas Zimnickas (UAB „Juodeliai“ generalinis direktorius) dalyvavo pasitarime pas Aplinkos ministrą G. Kazlauską. Pasitarimo tema –prekyba apvaliąja mediena tvarka (aukcionai). Taip pat kalbėta ir kitomis svarbiomis temomis.

Reikia pasidžiaugti, kad ministras (kol kas žodžiu) palaiko asociacijos direktoriaus siūlymą – dabar galiojančią prekybos apvaliąja mediena tvarką su nedideliais patobulinimais perkelti į elektroninę erdvę, nerengiant numatytų aukcionų.

Gaila, kad šios pozicijos nepalaiko taip pat pasitarime dalyvavusi asociacija „Lietuvos mediena“, kuri aiškiai gina stambiųjų įmonių ir biokuro gamintojų interesus.

Aplinkos ministrui J. Zimnickas išdėstė mintis ir apie alternatyviąją energetiką – šiaudus bei energetinius augalus (karklus), kurie galėtų efektyviai pakeisti biokurą ir taip nuo sukūrenimo apsaugoti pjovimui tinkamą medieną. Ministras šiai minčiai pritarė ir pažadėjo, kaip galėdamas padėti įgyvendinti minėtą alternatyviosios energetikos idėją.

Taip pat reikėtų pasidžiaugti, kad dėl prekybos apvaliąja mediena tvarkos mus palaiko ir Generalinė miškų urėdija, kuri išsiuntė raštą Aplinkos ministerijai, siūlydama palaikyti dabar galiojančią tvarką, perkeliant ją į elektroninę erdvę.

, , , , , , ,