Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kanclerio ir Generalinio miškų urėdo pavaduotojo apsilankymas UAB „Juodeliai“

Šių metų gegužės 9 dieną, medienos perdirbimo įmonėje „Juodeliai“ lankėsi Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kancleris Robertas Klovas ir Generalinio miškų urėdo pavaduotojas Gintaras Visalga. Vizito tikslas buvo ne tik aplankyti medienos perdirbimo įmonę UAB „Juodeliai“, bet ir susitikti su Medienos perdirbėjų asociacijos tarybos nariais bei kartu aptarti aktualiausius klausimus.

R. Klovas ir G. Visalga su UAB „Juodeliai“ direktoriumi Andriumi Zimnicku ir generaliniu direktoriumi Juozupu Zimnicku lankėsi viename įmonės gamybiniame padalinyje, esančiame Jūrės kaime. AM kancleris kartu su įmonės vadovais apžiūrėjo apvaliosios medienos sandėlius, gamybines patalpas bei darbuotojams suteikiamas darbo sąlygas. R. Klovas domėjosi UAB „Juodeliai“ perdirbamais apvaliosios medienos kiekiais per metus, bei žaliavos apsirūpinimo būdais. Svečius nudžiugino tai, kad didžioji dalis medienos yra įsigyjama iš Lietuvos valstybinių miškų.

Susipažinę su gamybiniu padaliniu, svečiai ir įmonės vadovai susitikimą pratęsė UAB „Juodeliai“ biure, įsikūrusiame Marijampolėje. Diskusijoje, be jau minėtų asmenų, taip pat dalyvavo ir Medienos perdirbėjų asociacijos atstovai: A. Kavaliauskas ir S. Astrauskas. Susitikimo metu kalbėta apie naująją elektroninės prekybos mediena tvarką. Aktualiausias klausimas – problema dėl kainos kėlimo ilgalaikių ir pusmetinių aukcionų metu. UAB „Juodeliai“ vadovai ir Medienos perdirbėjų asociacijos atstovai pasiūlė aukcioną vykdyti ne kainos kėlimo principu, o pagal aukščiausią pasiūlytą kainą, kuri pateikiama tik vieną kartą.

Susitikimo metu taip pat buvo aptartos su biokuru susijusios problemos. Kancleris R. Klovas patikino, jog Aplinkos ministerija stengsis, kad nebūtų sukūrenama perdirbimui tinkama mediena. Taip pat žadėta remti tik tokias biokatilines, kurios pritaikytos kūrenti ne vien malkas, bet ir atliekas bei šiaudus.

Susitikimas buvo naudingas visoms jame dalyvavusioms šalims. Siekiant nuolatinio progreso medienos perdirbimo srityje, tikimasi tolimesnio bendradarbiavimo tarp valdžios, gamintojų bei asociacijų atstovų ateityje.

, , ,