Kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemų priežiūros auditas

2011 m. rugsėjo 19 d. UAB „Juodeliai“ buvo sertifikuota trims tarptautiniams vadybos standartams: ISO 9001:2008 – kokybės vadybos sistemos standartas, ISO 14001:2004 – aplinkos vadybos sistemos standartas ir OHSAS 18001:2007 – darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos standartas. Ši vadybos sistema reikalauja kasmetinių priežiūros auditų. Audito tikslas yra patikrinti, ar įmonės sistema praėjus metams atitinka vadybos sistemos standartų reikalavimus, ar organizacija rezultatyviai įgyvendino numatytas priemones, ir ar įmonė vis dar pajėgi įgyvendinti savo politiką ir pasiekti išsikeltus tikslus.

Paskutinę vasaros savaitę vykusio audito metu, įmonėje UAB UAB „Juodeliai“ buvo tikrinami gamybiniai padaliniai ir pagrindinis ofisas bei juose vykstantys pagrindiniai procesai, veikloje naudojami dokumentai.

Auditorių įvardintos stipriosios UAB „Juodeliai“ vadybos sistemos pusės:

  • tinkamas vadovybės požiūris ir įsipareigojimai kokybei, aplinkos apsaugai, darbų saugai ir sveikatai;
  • klientų poreikių išsiaiškinimas ir supratimas bei darbuotojų supažindinimas su tuo;
  • sistemos vystymas ir tobulinimas.

Audito metu neatitikčių nebuvo nustatyta, o auditoriai išsakė keletą pastabų ir davė rekomendacijų kaip toliau tobulėti ir gerinti savo darbą.