UAB „JUODELIAI“ ĮGYVENDINO ELEKTRONINIO VERSLO PROJEKTĄ

Viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Baltijos šalyse UAB „Juodeliai“ siekdama nuolatinio tobulėjimo ir sėkmingos konkurencijos rinkoje, išlaikyti eksportą esamose rinkose, nuo 2011 m. liepos mėn. įgyvendino projektą „E-verslo sprendimo įdiegimas UAB „Juodeliai“ poreikių patenkinimui“ (VP2-2.1-ŪM-02-K-02-023), pagal 2007-2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ priemonę „E-verslas LT“.

Minimo projekto pagrindinis tikslas buvo optimizuoti įmonės vidinius ir išorinius verslo procesus, padidinant darbo našumą, pagerinant teikiamų paslaugų kokybę ir apimtis, verslo plėtrą bei konkurencingumą.

Projektu buvo siekiama įdiegti specializuotą, unikalų, įmonei skirtą, e-verslo sprendimą, skirtą optimizuoti įmonės paslaugų ir gamybos teikimo procesą. Įmonė šio sprendimo įgyvendinimui gavo 122.500,00 litų paramą, dar tokia pačia dalimi – 122.500,00 litų, prisidėjo ir savo įmonės nuosavomis lėšomis.

UAB „Juodeliai“ direktorius Andrius Zimnickas džiaugiasi, kad galutinai, 2013 m. kovo mėn., pavyko įgyvendinti įmonės sumanymą įdiegti verslo procesus optimizuojantį e-verslo sprendimą, o Europos Sąjungos gauta parama atverė naujas galimybes įmonei efektyviau valdyti ir gerinti savo teikiamų paslaugų ir gamybos kokybę, padidinant darbo našumą, kas sąlygos ir didesnį konkurencinį pranašumą užsienio šalyse bei padės vykdyti tolimesnę sėkmingą tarptautinę medienos perdirbimo verslo plėtrą.

Asmuo kontaktams:
Direktorius Andrius Zimnickas
Tel. +370 343 51201
El.p. a.zimnickas@juodeliai.lt