Atliktas kasmetinis UAB „Juodeliai“ trijų tarptautinių standartų priežiūros auditas

Rugpjūčio 12-13 dienomis vyko kasmetinis UAB „Juodeliai“ turimų trijų tarptautinių standartų priežiūros auditas. Atlikus auditą buvo nustatyta ar įmonė praėjus metams atitinka savo turimų standartų, t.y. ISO 9001:2008 – kokybės vadybos sistemos standartas, ISO 14001:2004 – aplinkos vadybos sistemos standartas ir OHSAS 18001:2007 – darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos standartas, reikalavimus.

Auditą atliko tarptautinė įmonė „Bureau Veritas“. Šiais metais, didžiausias dėmesys buvo telkiamas į medienos perdirbimo įmonės UAB „Juodeliai“ gamybos, tiekimo ir pirkimų procesus. Auditoriai įvertino ar UAB „Juodeliai“ rezultatyviai įgyvendino savo numatytus tikslus, priemones, ar pajėgi įgyvendinti savo politiką ir išlaikyti sau keliamus standartus. Audito metu neatitikčių nerasta, buvo išsakytos tik kelios rekomendacijos, kaip galima būtų tobulinti procesus ir toliau sėkmingai tęsti darbus.

Auditoriai, kaip stipriąsias UAB „Juodeliai“ puses įvardino:

  • vadovybės požiūrį ir įsipareigojimus kokybei, aplinkos apsaugai, darbo saugai ir sveikatai;
  • klientų poreikių svarbos supratimo išsiaiškinimą visiems darbuotojams;
  • vadovaujančio (ir ne tik) personalo kompetencijos valdymą;
  • sistemos vystymą;
  • norminių reikalavimų identifikavimą ir taikymą veiklos valdymui;
  • patikimą įmonės vardą rinkoje.

,