Projektas „UAB „Juodeliai“ Radviliškio medienos perdirbimo cechas“ sėkmingai užbaigtas

Rugpjūčio 7 d. medienos perdirbimo įmonėje UAB „Juodeliai“ buvo atlikta galutinė Projekto „UAB „Juodeliai“ Radviliškio medienos apdirbimo cechas“, finansuojamo pagal ES „Invest LT-2“ programą, patikra, kurioje dalyvavo įmonės generalinis direktorius Andrius Zimnickas bei vyr. buhalterė Loreta Žilinskienė.

Patikrą Radviliškio ceche, adresu S. Dariaus ir S. Girėno g. 119, Radviliškis, atliko VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūros“ (LVPA) Projektų valdymo departamento Verslo projektų valdymo skyriaus projektų vadovai. Patikrai buvo skirta visa darbo diena.

Patikros metu buvo tikrinama Projekto metu įsigyta įranga ir visi su Projekto įgyvendinimu susiję dokumentai. Buvo prašoma pademonstruoti visus Projekto metu įsigytos gamybinės linijos elementus bei jų veikimą. Taip pat patikrinta Projekto įgyvendinimo vieta ir vykdomos veiklos.

Patikros metu esminių neatitikimų nenustatyta. Todėl projektas skelbiamas sėkmingai užbaigtu. Projekto tinkamą įgyvendinimą patvirtino VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūros“ (LVPA) atstovai.

,