UAB „Juodeliai“ tradiciškai dalyvavo „KTU Karjeros dienose 2015“

Šių metų vasario 24 d. jau ketvirtąjį kartą medienos perdirbimo įmonė UAB „Juodeliai“ dalyvavo KTU Karjeros centro organizuojamose Karjeros dienose „KTU Karjeros dienos 2015“. Šį kartą jau kaip generalinis rėmėjas. Tai didžiausia Baltijos šalyse karjeros kontaktų mugė, atvira ne tik KTU, bet visų Kauno universitetų studentams ir absolventams bei moksleiviams. Renginyje dalyvavo daugiau nei 130 įmonių, organizacijų ir valstybinių institucijų. Di­de­lis įmo­nių, da­ly­vau­jan­čių KTU „Kar­je­ros die­no­se“, skai­čius ro­do, kad įmo­nės ir or­ga­ni­za­ci­jos do­mi­si jau­nų žmo­nių įtrau­ki­mu į sa­vo veik­lą. Ši kontaktų mugė leidžia darbdaviams „prisiliesti“ prie būsimo darbuotojo, o jaunam žmogui toks renginys yra puikus testas, galintis padėti apsispręsti dėl karjeros krypties ir kelio. Tokie renginiai abipusiai naudingi tiek studentams, tiek ir dalyvaujančioms įmonėms bei organizacijoms.

Šiais metais KTU Karjeros centras pateikė kiek kitą Karjeros dienų koncepciją. Karjeros kontaktų mugė vyko Kauno „Žalgirio“ arenoje, kuri perteikė didingumo ir pasiektų rezultatų prasmę. Renginio metu veikė mobilioji aplikacija, kurios dėka buvo galima rasti informacijos apie mugėje dalyvaujančias įmones. Studentams buvo pasiūlyta nemažai seminarų, susitikimų, pokalbių su garsiais Lietuvos asmenimis bei įmonių atstovais.

Jaunoji karta kasmet vis labiau tobulėja, tad kiekvienos įmonės, tame tarpe ir UAB „Juodeliai“, tikslas – jiems pasiūlyti inovatyvesnes, technologiškai modernesnes tobulėjimo galimybes atskleidžiančias darbo sąlygas. Šiandien, kai karjeros pasirinkimo neriboja geografiniai rėmai, o dėl galimybių suvilioti talentingus mūsų aukštųjų mokyklų absolventus varžosi pasaulinės įmonės, ypač svarbūs tokie renginiai, atskleidžiantys galimybes Lietuvoje. Artimiausiu metu (kovo 19 d.) UAB „Juodeliai“ dalyvaus ir sostinėje vyksiančiose VGTU Karjeros dienose. Plačiau apie tai artimiausiose UAB „Juodeliai“ naujienose.

, ,