2016 m. I pusmečio medienos aukcionuose nupirkta beveik visa pasiūlyta mediena

Šių metų lapkričio 26 – gruodžio 1 d. apvaliosios medienos elektroninės pardavimų sistemos (AMEPS) aukcionuose buvo teikiami pasiūlymai 2016 m. I pusmečio apvaliajai medienai pirkti bei pusmetinėms ir ilgalaikėms sutartims sudaryti.

Pasibaigusių 2016 m. I pusmečio aukcionų rezultatai rodo, kad nupirkta net 94 proc. pasiūlytos valstybinių miškų apvaliosios medienos. Likusius 6 proc. sudaro nedideli, įvairių sortimentų kiekiai, kuriems pirkti pasiūlymai nebuvo pateikti. Iš viso apvaliajai medienai įsigyti buvo pateikta per 1 500 pasiūlymų.

Sklandžiai įvykusių aukcionų rezultatai rodo, kad apvaliosios medienos poreikis auga. Išaugęs malkinės, plokščių medienos, kirtimo atliekų poreikis yra vienas iš rodiklių, kad valstybiniuose miškuose gaminama mediena turi paklausą, o jos kokybė atitinka standartų reikalavimus ir šalies perdirbėjų lūkesčius. Medienos perdirbimo įmonė UAB „Juodeliai“ laimėjo pakankamai medienos savo poreikiams, kas užtikrins nepertraukiamą produkcijos gamybą.

,