UAB „Juodeliai“ sėkmingai atliktas FSC® gamybos grandies sistemos kasmetinis auditas

2016 metų vasario 4 – 5 dienomis medienos perdirbimo įmonėje UAB „Juodeliai“ buvo atliekamas Forest Stewardship Council® (FSC®) gamybos grandies sistemos kasmetinis auditas, kurio tikslas – įvertinti įmonės veiklos ir procesų atitiktį FSC® standartų reikalavimams. Kasmetinį auditą atliko tarptautinė sertifikavimo kompanija UAB „NEPCon Lt“.

Audito dienomis UAB „NEPCon Lt“ atstovas lankėsi UAB „Juodeliai“ centriniame biure Marijampolėje ir gamybos padaliniuose, bendravo su įmonės darbuotojais ir partneriais. Auditorius teigiamai įvertino atsakingą įmonės požiūrį ir įsipareigojimus FSC® standartų reikalavimams bei nuolatinį veiklos procesų tobulinimą, siekiant iškeltų kokybės, aplinkosaugos, darbų saugos ir tvaraus medienos naudojimo tikslų.

Pasibaigus kasmetiniam auditui, norime pasidžiaugti tiek palankiais UAB „NEPCon Lt“ auditoriaus vertinimais, tiek naudingomis pastabomis ir rekomendacijomis, kurios skatina mus ir toliau tobulėti, įpareigoja siekti dar aukštesnių kokybės standartų bei inovacijų lyderystės, nuosekliai vykdyti tvarią ir aplinką tausojančią veiklą.

,