UAB „Juodeliai“ dalyvauja Kalėdinių medelių ir dekoratyvinių augalų demonstracinės – mokomosios plantacijos įkūrimo projekte

Pirmą kartą Lietuvoje, bendradarbiaujant trims institucijoms: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijai, VĮ Dubravos eksperimentinei mokomajai miškų urėdijai bei medienos perdirbimo įmonei UAB „Juodeliai“, bus įkurta Kalėdinių medelių ir dekoratyvinių augalų demonstracinė – mokomoji plantacija.

Pasirašiusios bendradarbiavimo sutartį, susitarančios šalys patvirtina bendrą nuostatą bendradarbiauti Kalėdinių medelių verslo srityje, gilinti studentų žinias, dalintis turima patirtimi, esant galimybei, įgyvendinti ar padėti įgyvendinti bendrus projektus, taip formuojant ir stiprinant Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos studentų verslumo įgūdžius.

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos studentams darbas tokioje plantacijoje jau bus ne naujiena. Kiekvienais metais dalis studentų vyksta dirbti ir atlikti mokomąją praktiką į Danijos Kalėdinių medelių plantaciją. Šis projektas leis kolegijos studentams tokio pobūdžio praktikas atlikti gimtajame krašte bei susipažinti su Kalėdinių medelių verslo organizavimu, integruojant ekonomikos, verslo organizavimo bei finansų disciplinas.

UAB „Juodeliai“ didžiuojasi, galėdama prisidėti prie ateities specialistų auginimo miškininkystės sektoriuje bei jų verslumo skatinimo ir džiaugiasi galimybe dalyvauti unikaliame verslo bei akademinės bendruomenės bendradarbiavimo projekte.