UAB „Juodeliai“ pradėjo bendradarbiavimą su Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija

Medienos perdirbimo įmonė UAB „Juodeliai“, suprasdama mokslo, lavinimo bei švietimo svarbą jauno žmogaus gyvenime, taip pat siekdama augintis ateities darbuotojų kartą, tarpininkaujant Labdaros ir paramos fondui „Juodeliai & Co“, nuolat ieško partnerių akademinėje bendruomenėje.

Šių metų pradžioje įmonė pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, kurios pagrindinis tikslas skatinti studentus siekti puikių mokslo rezultatų, dalyvauti įvairioje praktinėje veikloje, moksliniuose tyrimuose, kurti ir įgyvendinti bendrus tyrimų projektus bei programas, organizuoti mokslines konferencijas, seminarus.

Įgyvendinant susitarimus, šių metų birželio 28 d., diplomų įteikimo šventės metu, vienam iš Medienos apdirbimo specializacijos studentų, geriausiai parašiusiam baigiamąjį darbą, UAB „Juodeliai“ skyrė vienkartinę stipendiją. Šių metų laida buvo pirmoji, atsiėmusi šios specializacijos diplomus, nes programa akredituota tik prieš trejus metus.

Miško ūkio studijų programos Medienos apdirbimo specializacija apima pirminio medienos apdirbimo technologijas, hidroterminį apdorojimą ir apsaugą, medienos inžinerinių produktų gamybos technologijas, baldų projektavimą bei gamybą. Ši specializacija įmonei labai svarbi, nes yra artimiausia vykdomai veiklai ir ruošia inovatyvius savo srities specialistus.