UAB „Juodeliai“ prisideda prie Medienos mokslo ir prekybos studijų programos tikslinio finansavimo

Šių metų liepos 26 d. Aleksandro Stulginskio universitete vyko atranka į tikslinio finansavimo studijų vietas. Tikslinis studijų finansavimas skiriamas konkrečioms aukštosioms mokykloms ir studijų programoms, atsižvelgiant į trūkstamų specialistų poreikį.

Skiriant šio tipo finansavimą, sudaroma ne tik standartinė studijų sutartis tarp studento ir aukštosios mokyklos, bet susitarimas įforminamas ir trišale sutartimi tarp studento, darbdavio, įsipareigojančio įdarbinti studentą po studijų mažiausiai trejiems metams, ir universiteto, garantuojančio suteikti tinkamą išsilavinimą. Aleksandro Stulginskio universitetui skirtos 98 vietos, iš kurių 6 tikslinių studijų vietos – Medienos mokslo ir prekybos specializacijai.

Prie Medienos mokslo ir prekybos studijų programos tikslinio finansavimo prisidėjo ir medienos perdirbimo įmonė UAB „Juodeliai“. Įmonės atstovas dalyvavo studentų motyvaciniame pokalbyje, po kurio ir buvo priimtas galutinis sprendimas dėl sutarties pasirašymo, kuria UAB „Juodeliai“ įsipareigojo ne tik finansuoti pasirinkto studento 20 proc. studijų kainos (likusią 80 proc. studijų kainos dalį finansuoja valstybė), bet ir pasibaigus studijoms, studentą įdarbinti įmonėje. Dalyvaudama tokio pobūdžio projekte, įmonė turi puikias galimybes prisidėti prie reikalingo specialisto parengimo.