UAB „Juodeliai“ sėkmingai pratęstas integruotos vadybos sistemos sertifikavimas

2016 metų rugsėjo 5 d. buvo atliktas medienos perdirbimo įmonės UAB „Juodeliai“ integruotos vadybos sistemos kasmetinis priežiūros auditas. Audito tikslas – įvertinti integruotos vadybos sistemos atitiktį tarptautinių kokybės, aplinkosaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos (ISO 9001, ISO 14001 ir OHSAS 18001) standartų reikalavimams bei nustatyti galimas vadybos sistemos tobulinimo sritis.

Priežiūros auditą atliko UAB „Juodeliai“ ilgametė partnerė, tarptautinė sertifikavimo kompanija „Bureau Veritas“. Auditoriai apsilankę įmonės centriniame biure, Jūrės bei Radviliškio gamybiniuose padaliniuose neatitikčių nenustatė.

Audito metu įmonėje išskirtos šios stipriosios kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemos pusės: vadovybės požiūris, klientų poreikių svarbos supratimo išaiškinimas visiems darbuotojams, personalo kompetencija bei nuolatinis sistemos tobulinimas.

Teigiami auditorių vertinimai įmonę skatina ir toliau analizuoti klientų poreikius ir lūkesčius, efektyvinti verslo procesus, nustatyti procesų rizikas bei galimybes, diegiant naujausius tarptautiniu mastu pripažintus kokybės vadybos bei aplinkosaugos vadybos sistemų standartus ISO 9001:2015 ir ISO 14001:2015.