2017 m. I pusmečio medienos aukcionuose nupirkta 97 proc. pasiūlyto 1 milijono m³ medienos kiekio

Šių metų gruodžio 6 d. Apvaliosios medienos elektroninėje pardavimų sistemoje (AMEPS) baigėsi medienos aukcionai 2017 m. I pusmečio pusmetinėms bei ilgalaikėms apvaliosios medienos ir miško kirtimo atliekų pirkimo – pardavimo sutartims sudaryti.

Aukcionuose iš VĮ miškų urėdijų medienos perdirbėjai nupirko net 97 proc. valstybinių miškų pasiūlytos apvaliosios medienos ( t. y. 954 tūkst. m³). Iš viso buvo pateikta daugiau nei 2 400 pasiūlymų apvaliajai medienai įsigyti.

Paklausiausi buvo – ąžuolo, beržo, juodalksnio pjautinieji rąstai, drebulės ir uosio popierrąsčiai, kurių nupirktas visas pasiūlytas kiekis. Mažą paklausą turėjo uosio rąstai, kurių nupirkta tik 71 proc.