UAB „Juodeliai“ sėkmingai atliktas FSC® gamybos grandies sistemos kasmetinis auditas

Medienos perdirbimo įmonės UAB „Juodeliai“ gamybos grandies auditas buvo vykdomas keturias dienas (kovo 15 – 21 d.). Forest Stewardship Council® (FSC®) gamybos grandies sistemos kasmetinio audito tikslas – įvertinti įmonės veiklos ir procesų atitiktį FSC® standartų reikalavimams. Kasmetinį auditą ir šiais metais atliko tarptautinė sertifikavimo kompanija UAB „NEPCon Lt“.

2017 m. kovo 15 d. auditas prasidėjo centriniame įmonės biure Marijampolėje, kitomis dienomis buvo aplankyti įmonės gamybiniai padaliniai. Buvo peržiūrėtos gamybos grandies procedūros, išanalizuota Deramo patikrinimo sistema (DDS), bendrauta su atsakingais įmonės darbuotojais ir partneriais. Gamybiniuose padaliniuose patikrintas žaliavų priėmimas, produktų gamyba, pardavimo bei transportavimo dokumentų išrašymas ir apskaita.

Pasibaigus auditui, džiaugiamės ne tik teigiamais UAB „NEPCon Lt“ auditoriaus vertinimais, bet ir naudingomis pastabomis bei rekomendacijomis, kurios skatina tobulėti ir siekti dar aukštesnių kokybės standartų.