UAB „Juodeliai“ prisideda prie miškininkystės sektoriaus specialistų verslumo ugdymo

Dar pernai, bendradarbiaujant trims institucijoms (Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijai, VĮ Dubravos eksperimentinei mokomajai miškų urėdijai bei medienos perdirbimo įmonei UAB „Juodeliai“), buvo įsteigta Kalėdinių medelių ir dekoratyvinių augalų demonstracinė – mokomoji plantacija.

Pirmoji studentų karta jau dalyvauja procese, skaičiuodama realias investicijas ir užveisdama pačią plantaciją. Studijos kolegijoje tęsiasi trejus metus, o per šį laiką medeliai neužauga, tad kitame etape, t. y. realizacijos, dalyvaus jau kita studentų karta. Toks nuoseklus studijų procesas pasitarnaus ugdant studentų verslumą.

Didžiuojamės, galėdami prisidėti prie ateities specialistų auginimo miškininkystės sektoriuje bei jų verslumo skatinimo.

Kviečiame pasižiūrėti reportažą apie Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegiją čia.