UAB „Juodeliai“ prisideda prie mokomosios − demonstracinės sumedėjusių augalų plantacijos įrengimo

Tęsiant temą apie anksčiau rašytą projektą, prie kurio prisideda ir medienos perdirbimo įmonė UAB „Juodeliai“, norime pasidžiaugti, kad šis projektas prisideda ne tik prie miškininkystės sektoriaus specialistų verslumo ugdymo, bet ir padės išplėsti plantacijose auginamų sumedėjusių augalų auginimo mokslinių tyrimų galimybes. Dar vienas iš tikslų − propaguoti kalėdinių medelių, uogakrūmių, vaistinių bei energetinių augalų plantacinio auginimo būdus.

UAB „Juodeliai“ yra viena iš projekto rėmėjų, prisidedanti finansiškai, o tai leido aptverti plantaciją, įsigyti reikiamų mechanizmų, įrankių, cheminių priemonių bei uogakrūmių ir karklų sodmenų.

Kviečiame pasižiūrėti prezentaciją apie plantaciją.