UAB „Juodeliai“ sėkmingai atliktas vadybos sistemų išorinis priežiūros auditas

2018 metų rugpjūčio 20-22 dienomis UAB „Juodeliai“ buvo atliktas vadybos sistemų (pagal ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ir OHSAS 18001:2007) išorinis priežiūros auditas. Audito tikslas – įvertinti integruotos vadybos sistemos atitiktį tarptautinių kokybės, aplinkosaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ir OHSAS 18001:2007) standartų reikalavimams bei nustatyti galimas vadybos sistemos tobulinimo sritis.

Priežiūros auditą atliko UAB „Juodeliai“ ilgametė partnerė, tarptautinė sertifikavimo kompanija „Bureau Veritas“. Auditoriai apsilankė įmonės centriniame biure Marijampolėje, Jūrės, Akmenynų bei Radviliškio gamybiniuose padaliniuose.

Audito metu įmonėje išskirtos šios stipriosios kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemos pusės: vadovybės požiūris, įsipareigojimas kokybei, aplinkos apsaugai, darbo saugai ir sveikatai, klientų poreikių svarbos supratimo išaiškinimas visiems darbuotojams, personalo kompetencija, nuolatinis sistemos tobulinimas, taikytinų norminių reikalavimų identifikavimas ir jų vykdymas bei patikimos įmonės vardas rinkoje. Teigiami auditorių vertinimai įmonę skatina ir toliau efektyvinti verslo procesus.