UAB „Juodeliai“ rūpinasi Jūsų asmens duomenų saugumu

Gerbdama vartotojų privatumą, medienos perdirbimo įmonė UAB „Juodeliai“ nori atkreipti dėmesį į įmonės privatumo politiką, kuri yra skirta UAB „Juodeliai“ klientams, tiekėjams ir partneriams. Mes pasiryžę saugoti savo klientų privatumą teikdami personalizuotas paslaugas, sąžiningai bei teisėtai tvarkyti jūsų pateiktus asmens duomenis.

Suvokdami ypatingą svarbą, tenkančią Jūsų asmens duomenų apsaugai, renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų duomenis, kurie reikalingi vykdant mūsų veiklą. Asmens duomenis mes tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi, laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų.

Privatumo politika atspindi UAB „Juodeliai“ taikomą klientų duomenų tvarkymo praktiką. Jei Jums kiltų kokių nors su šia tema susijusių klausimų, siųskite laišką el. paštu: juodeliai@juodeliai.lt.