UAB „Juodeliai“ įgyvendina LEAN vadybos sistemos diegimo projektą

2019 m. balandžio 13 dieną medienos perdirbimo įmonės UAB „Juodeliai“ darbuotojų komanda žengė svarbų žingsnį – tą dieną įvyko įvadiniai Lean mokymai, davę startą dvejų metų trukmės Lean vadybos sistemos diegimo projektui. Mokymuose dalyvavo per 40 įmonės darbuotojų – aukščiausios bei vidutinės grandies vadovai, administracijos darbuotojai. Vėlesniuose projekto etapuose planuojama įtraukti maksimalų skaičių gamybos darbuotojų.

Dvejų metų trukmės projektas skirstomas etapais. Kiekvieno etapo metu darbuotojai bus supažindinami su skirtingais Lean metodais ir įrankiais: 5S, Kaizen, PDCA, Standartizuotas darbas, SMED, TPM, Kanban, Hoshin Kanri ir kiti, kurie bus įgyvendinami kasdieninėje įmonės veikloje. Kadangi atsitiktinis šių metodų taikymas dažnai neduoda laukiamo rezultato, todėl tam turi būti numatytas sisteminis ir nuoseklus įgyvendinimas.

Projekto diegimo eigoje UAB „Juodeliai“ dirbs su didžiausia Lean metodą diegiančia bendrove Lietuvoje – Lean.lt (Honsha partneris), kuri iki šiol sėkmingai padėjo tokioms įmonėms kaip UAB „Girteka Logistics“, UAB „Vičiūnų Grupė, UAB „Vilniaus duona“ ir daugeliui kitų.

Tikime, kad įgyvendinus projektą, įmonės viduje bus sukurta nuolatinio tobulėjimo kultūra, grįsta mažesniu išteklių naudojimu, klientui bei įmonei vertės nekuriančių procesų eliminavimu arba mažinimu, ko pasėkoje padidės įmonės konkurencinis pranašumas.