UAB „Juodeliai“ sėkmingai atliktas vadybos sistemų auditas

2019 metų rugpjūčio 26 dieną medienos perdirbimo įmonėje UAB „Juodeliai“ buvo atliktas kokybės, aplinkos apsaugos ir darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemų (pagal ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ir OHSAS 18001:2007) priežiūros auditas. Priežiūros auditą atliko tarptautinė sertifikavimo kompanija „Bureau Veritas“. Auditoriai apsilankė įmonės centriniame biure Marijampolėje, Akmenynų, Kazlų Rūdos bei Radviliškio gamybiniuose padaliniuose.

Šio audito tikslas – nustatyti, kaip vadybos sistema atitinka audito standartų reikalavimus, įvertinti, kaip vadybos sistema leidžia nuosekliai siekti organizacijos nusistatytos politikos ir tikslų. Įvertinti vadybos sistemos galimybes bei užtikrinti, kad organizacija atitiktų taikomus įstatymus, reglamentų ir sutarčių reikalavimus, nustatyti galimas vadybos sistemos tobulinimo sritis.

Audito komanda atliko procesiniu valdymo požiūriu pagrįstą auditą, sutelkdama dėmesį į reikšmingus vadybos sistemos aspektus, rizikas ir tikslus. Audito metu įmonėje išskirtos šios stipriosios kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemos pusės: vadovybės požiūris, įsipareigojimas kokybei, aplinkos apsaugai, darbo saugai ir sveikatai, klientų poreikių svarbos supratimo išaiškinimas visiems darbuotojams, personalo kompetencija, nuolatinis sistemos tobulinimas, taikytinų norminių reikalavimų identifikavimas ir jų vykdymas bei patikimos įmonės vardas rinkoje. Audito metu nustatyta, kad UAB „Juodeliai“ vadybos sistema iš esmės atitinka nurodyto audito standarto reikalavimus. Įmonė pademonstravo adekvatų vadybos sistemos gerinimą ir tobulinimą.