UAB „Juodeliai“ sėkmingai atliktas vadybos sistemų resertifikavimo auditas

2020 m. liepos 22–23 d. medienos perdirbimo įmonėje UAB „Juodeliai“ buvo atliktas vadybos sistemų (pagal ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ir ISO 45001:2018) resertifikavimo auditas. Audito tikslas – įvertinti integruotos vadybos sistemos atitiktį tarptautinių kokybės, aplinkosaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ir ISO 45001:2018) standartų reikalavimams bei nustatyti galimas vadybos sistemos tobulinimo sritis.

Įmonės „Bureau Veritas Lit“ komanda audito metu atliko visus reikiamus procesinius veiksmus, sutelkė dėmesį į reikšmingus vadybos sistemos aspektus, rizikas ir tikslus. Auditoriai apsilankė bendrovės centriniame biure Marijampolėje, Jūrės, Akmenynų ir Radviliškio gamybiniuose padaliniuose. Audito metu nustatyti šie bendrovės kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemos pranašumai: vadovybės požiūris, klientų poreikių supratimo svarbos išaiškinimas visiems darbuotojams, personalo kompetencija ir nuolatinis sistemos tobulinimas.

Audito metu neatitikimų nenustatyta. Teigiami auditorių vertinimai skatina bendrovę ir toliau efektyvinti verslo procesus. Pasibaigus auditui galime pasidžiaugti ne tik teigiamais auditorių vertinimais, bet ir naudingomis pastabomis, kurios įmonę UAB „Juodeliai“ paskatint tik dar labiau tobulėti bei siekti aukštesnių standartų.