UAB „Juodeliai“ sėkmingai atliktas informacijos saugumo vadybos sistemos išorinis priežiūros auditas

Medienos perdirbimo įmonė UAB „Juodeliai“ 2018 m. įdiegė informacijos saugumo vadybos sistemą, atitinkančią ISO 27001 standarto reikalavimus. Šių metų spalio 8 d. vyko jau antrasis išorinis priežiūros auditas, kurio metu nustatyta, kad įmonė tinkamai įvertina informacijos saugumo riziką ir yra įdiegusi efektyvias kontrolės priemones informacijos konfidencialumui, vientisumui ir prieinamumui apsaugoti. Audito metu nustatyta, kad įmonė atitinka visus standarto reikalavimus.