UAB „Juodeliai” sėkmingai atliktas periodinis vadybos sistemų priežiūros auditas

2021 m. rugpjūčio 18–19 d. medienos perdirbimo įmonėje UAB „Juodeliai“ buvo atliktas vadybos sistemų (pagal ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ir ISO 45001:2018) išorinis priežiūros auditas. Audito tikslas – į sertifikavimo apimtį įtraukti naująjį Marijampolės gamybos padalinį, įvertinti integruotos vadybos sistemos atitiktį tarptautinių kokybės, aplinkosaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos standartų (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ir ISO 45001:2018) reikalavimams ir nustatyti galimas vadybos sistemos tobulinimo sritis.

Priežiūros auditą atliko UAB „Juodeliai“ ilgametė partnerė, tarptautinė sertifikavimo kompanija „Bureau Veritas Lit“. Auditoriai apsilankė įmonės centriniame biure Marijampolėje, taip pat Jūrės, Akmenynų, Radviliškio bei Marijampolės gamybos padaliniuose.

Audito metu neatitikčių nenustatyta. Tai parodo, kad UAB „Juodeliai“ sėkmingai įgyvendina standartų reikalavimus ne tik ilgą laiką veikiančiuose padaliniuose, bet ir naujoje gamykloje.