UAB „Juodeliai“ sėkmingai atliktas informacijos saugumo vadybos sistemos išorinis priežiūros auditas

Medienos perdirbimo įmonė UAB „Juodeliai“ 2018 m. įdiegė informacijos saugumo vadybos sistemą, atitinkančią ISO 27001 standarto reikalavimus. Šių metų rugsėjo 20–22 d. vyko jau trečiasis išorinis priežiūros auditas, kurį atliko įmonės ilgametė partnerė – tarptautinė sertifikavimo bendrovė „Bureau Veritas Lit“.

Priežiūros audito metu nustatyta, kad UAB „Juodeliai“ tinkamai įvertina informacijos saugumo riziką ir taiko efektyvias kontrolės priemones informacijos konfidencialumui, vientisumui ir prieinamumui užtikrinti. Į sertifikato apimtį įtrauktas ir naujasis Marijampolės gamybinis padalinys, kurio fizinės saugos sistemos vertinamos kaip itin aukšto lygio. Audito metu nenustatyta jokių neatitikčių standarto reikalavimams.