UAB „Juodeliai“ sėkmingai atliktas periodinis vadybos sistemų priežiūros auditas

Paskutinėmis 2022 metų rugpjūčio dienomis medienos perdirbimo įmonėje UAB „Juodeliai“ buvo atliktas vadybos sistemų (pagal ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ir ISO 45001:2018) išorinis priežiūros auditas. Audito tikslas – įvertinti integruotos vadybos sistemos atitiktį tarptautinių kokybės, aplinkosaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos standartų (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ir ISO 45001:2018) reikalavimams bei nustatyti galimas vadybos sistemos tobulinimo sritis.

Priežiūros auditą atliko UAB „Juodeliai“ ilgametė partnerė, tarptautinė sertifikavimo įmonė „Bureau Veritas Lit“.

Audito metu įmonėje išskirtos šios stipriosios kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos pusės: vadovybės požiūris, klientų poreikių svarbos supratimo išaiškinimas visiems darbuotojams, personalo kompetencija bei nuolatinis sistemos tobulinimas. Audito metu neatitikimų nustatyta nebuvo. Teigiami auditorių vertinimai įmonę skatina ir toliau efektyvinti verslo procesus.