ISO 27001

ISO 27001 yra tarptautinis standartas, nustatantis reikalavimus informacijos saugumo valdymo sistemai, kad organizacija galėtų įvertinti riziką ir įdiegti tinkamas kontrolės priemones informacijos konfidencialumui, vientisumui ir prieinamumui apsaugoti. Esminė šios sistemos funkcija yra apsaugoti organizacijos informaciją, kad ji nepatektų į „blogas rankas“ ar nebūtų negrįžtamai prarasta. ISO 27001 apima visus informacijos apsikeitimo aspektus: nuo kompiuterių duomenų iki pokalbių viešose vietose, įskaitant fizinių aptvarų apsaugą ir pirminį personalo patikrinimą.

Parsisiųsti

 

ISO 9001

Tarptautinis standartas ISO 9001 liudija, kad įmonė stabiliai teikia produktus arba paslaugas, atitinkančius kliento ir teisinius reikalavimus. Tai yra, įmonėje vykstantys procesai, darantys įtaką kokybei, atitinka standarto reikalavimus. Pagal standarto reikalavimus įdiegta kokybės vadybos sistema užtikrina, kad kliento reikalavimų vykdymo tęstinumas bus užtikrintas nuo užsakymo gavimo iki projektavimo, gamybos, sandėliavimo ir pristatymo.

Parsisiųsti

 

ISO 14001

ISO 14001 yra tarptautiniu mastu pripažintas standartas aplinkos vadybos sistemos įgyvendinimui. Tai standartas, kuris padeda organizacijai identifikuoti aplinkos aspektus, nustatyti jų reikšmingumą ir juos valdyti kaip vieną iš verslo sričių. Standarto reikalavimai nurodo, kokius valdymo sistemos elementus organizacija turi įgyvendinti, siekdama savo užsibrėžtų tikslų aplinkos apsaugos srityje. Praktiškai tai reiškia organizacijos gamybos procesų, produktų ir paslaugų poveikio aplinkai mažinimą ir verslo galimybių plėtimą.

Parsisiųsti

 

ISO 45001

ISO 45001 – darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo sistema. ISO 45001 yra skirta užtikrinti įmonės darbuotojų saugą ir sveikatą, mažinant nelaimingų atsitikimų darbe tikimybę ir darbuotojų sergamumą. Tuo suinteresuoti visi – ir įmonės darbuotojai, ir darbdaviai.

Parsisiųsti

 

FSC®

Forest Stewardship Council® (toliau FSC®) – tai tarptautinė, ne pelno siekianti, nepriklausoma, nevyriausybinė organizacija. Šiandien FSC® yra viena iš populiariausių miško ir medienos pramonės įmonių sertifikavimo programų. FSC® įgaliotos sertifikavimo organizacijos atlieka dviejų tipų sertifikavimą:

  • miškų tvarkymo sertifikavimą, kuomet pagal FSC® principus ir kriterijus įvertinamas miško tvarkymas ir naudojimas;
  • gamybos grandies sertifikavimą, kai sertifikuojamos medieną perdirbančios, medienos gaminius arba medžių sėklas, sėjinukus ir pan. realizuojančios pramonės bei prekybos įmonės.

2020 m. balandžio 16 – 17 d. FSC® akredituota įmonė UAB „NEPCon LT“ sėkmingai atliko kasmetinį auditą, patvirtinantį, jog medienos perdirbimo įmonė UAB „Juodeliai“ ir jos gaminama produkcija atitinka FSC®  gamybos grandies reikalavimus.

Daugiau informacijos apie UAB „Juodeliai“ FSC® sertifikato galiojimo laiką bei sertifikuotų produktų rūšis galima rasti FSC® interneto svetainėje.

UAB „Juodeliai“ Generalinio direktoriaus pareiškimas dėl įmonės strategijos laikymosi perkant medieną (PDF).

Parsisiųsti