Narystė asociacijose:

Asociacija „Investors’ Forum“

Investors’ Forum yra savanoriška, visiškai nepriklausoma ir savivaldi verslo asociacija į Lietuvos ekonomiką jungianti stambiausius ir aktyviausius investuotojus. Asociacijos misija: bendradarbiaujant su valstybės institucijomis ir verslo bendruomene, gerinti verslo aplinką ir investicinį klimatą Lietuvoje. Pagrindinis veiklos tikslas – racionalūs ir verslui palankūs sprendimai.

UAB „Juodeliai“ asociacijos „Investors’ Forum“ narė yra nuo 2017 m. sausio mėnesio.

Asociacija „Žinių ekonomikos forumas“ (ŽEF)

„Žinių ekonomikos forumas“ – ekspertinė nevyriausybinė organizacija, siekianti kurti žiniomis ir kūrybingumu grįstą konkurencingą valstybę. Pagrindinės veiklos kryptys: pažangus ir inovatyvus verslas, mokymasis visą gyvenimą bei atviras ir žiniomis grįstas valstybės valdymas.

UAB „Juodeliai“ asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ narė yra nuo 2016 m. rugsėjo mėnesio.

„Baltoji banga“ – skaidraus ir atsakingo verslo iniciatyva

„Baltoji banga“ – pirmoji ir vienintelė Lietuvoje skaidraus ir atsakingo verslo iniciatyva. Tryliktus metus gyvuojančios (įkurta 2007 m.) iniciatyvos tikslas – skatinti skaidrią Lietuvos verslo praktiką, diegti skaidraus ir sąžiningo verslo principus. „Baltoji banga“ vienija daugiau kaip pusšimtį narių.

2014 m. Europos bendradarbiavimo ir plėtros organizacija iniciatyvą įtraukė tarp gerųjų praktikų pavyzdžių antikorupcijos srityje. Projekto „Baltoji banga“ globėja – Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė, partnerė – Valstybinė mokesčių inspekcija.

UAB „Juodeliai“ prie iniciatyvos „Baltoji banga“ prisijungė 2015 m. vasario 17 d. Įgydamos „Baltosios bangos“ ženklą, įmonės siekia atsakingai ir skaidriai vykdyti veiklą bei aktyviai ragina taip pat elgtis ir kitus rinkos dalyvius. „Baltosios bangos“ narės viešai deklaruoja, kad laikosi Lietuvos Respublikos įstatymų ir moka numatytus mokesčius, sąžiningai atsiskaito su darbuotojais, skaidriai dalyvauja konkursuose (viešuosiuose pirkimuose).

Apie projektą

Lietuvos nepriklausomų medienos matuotojų asociacija (LNMMA)

Lietuvos Nepriklausomų Medienos Matuotojų Asociacija – tai apvaliosios medienos, smulkinto biokuro ir stataus miško matavimo paslaugas (vienetines, grupines ir ekspertines) bei metodinę paramą įmonėms teikianti institucija. Asociacija savo veiklą įteisino 2004 m. rugsėjo mėnesį.

UAB „Juodeliai“ LNMMA narė yra nuo 2014 metų sausio mėnesio.

Personalo valdymo profesionalų asociacija (PVPA)

Personalo valdymo profesionalų asociacija (PVPA) – Lietuvos personalo profesionalus vienijanti visuomeninė organizacija, įkurta 2006 m. ir siekianti kelti personalo valdymo lygį ir efektyvumą Lietuvoje.

UAB „Juodeliai“ PVPA narė yra nuo 2013 m. birželio mėnesio. Narystė asociacijoje suteikia galimybę pirmiesiems sužinoti naujienas žmogiškųjų išteklių valdymo srityje, leidžia dalyvauti įvairiuose, ne tik asociacijos organizuojamuose renginiuose, semtis naujų idėjų ir rasti naujų galimybių. Įmonės narės bendraudamos tarpusavyje, plečia akiratį, dalinasi patirtimi ir įžvalgomis. PVPA nariai gali naudotis įvairiomis tobulėjimo ir aktualių klausimų sprendimo įtakojimo galimybėmis

Europos padėklų asociacija (EPAL)

Lietuvoje, kovai prieš nelegaliai veikiančius padėklų gamintojus, 2007 m. gruodžio 10 d. buvo įkurta „Padėklų gamintojų ir remontuotojų asociacija“ (toliau – Asociacija). 2009 m. birželio 18 d. Asociacija buvo priimta į Europos Padėklų Asociaciją (angl. European pallet association, toliau – EPAL) kaip EPAL Nacionalinis komitetas Baltijos šalyse. Asociacijos veikla yra orientuota į narių interesų atstovavimą valstybės valdymo institucijose ir žiniasklaidos priemonėse, į bendradarbiavimą su panašia veikla užsiimančiomis užsienio organizacijomis, įtakingomis Europos asociacijomis bei federacijomis.

Narystė EPAL UAB „Juodeliai“ sudaro geresnes sąlygas komunikuoti bei sklandžiau bendradarbiauti su kitais padėklų elementų ir medinių padėklų gamintojais. Įmonėje gaminamos medienos produkcija oficialiai pripažinta atitinkanti EPAL nustatytiems standartams ir reikalavimams leidžia UAB „Juodeliai“ tenkinti skirtingų valstybių klientų poreikius.

Originalų dokumentą galima parsisiųsti iš čia.

Medienos perdirbėjų asociacija

Medienos perdirbėjų asociacija vienija smulkias ir vidutines pirminio medienos apdorojimo įmones. Asociacijos tikslas – rinkti ir skleisti savo narių tarpe su medienos pramone ir jos vystymusi susijusią informaciją, skatinti institucijų veiklos skaidrumą bei interesų derinimą.
UAB „Juodeliai“ Medienos perdirbėjų asociacijos narė yra nuo asociacijos įkūrimo – 2007 m.