Naujienos

2019-02-15 /  UAB „Juodeliai“ ruošiasi parodai „Dubai WoodShow 2019“

Jau antri metai iš eilės medienos perdirbimo įmonė UAB „Juodeliai“ dalyvaus tarptautinėje parodoje „Dubai WoodShow 2019“, kuri šiais metais vyks kovo 12 -14 dienomis.

Dubai WoodShow yra vienas svarbiausių tarptautinių medienos pramonės ir technologijų renginių pasaulyje. Praėjusiais metais paroda sulaukė virš 300 įmonių/dalyvių iš 55 pasaulio šalių, o bendrai parodą aplankė daugiau nei 12 000 lankytojų iš 95 šalių. Šiais metais planuojama, kad Viduriniuosiuose Rytuose vykstanti paroda pritrauks suinteresuotas medienos pramonės įmones ir jų atstovus iš daugiau kaip 100 šalių.

UAB „Juodeliai“ šių metų parodoje savo atnaujintame stende susitiks su esamais klientais iš daugiau nei 20 šalių, esančių Artimuosiuose, Viduriniuosiuose, Tolimuosiuose rytuose bei Azijoje. Daugiausia svečių laukiama iš Jungtinių Arabų Emyratų, Saudo Arabijos, Indijos, Jordanijos ir Kinijos. Taip pat, kaip ir praėjusiais metais, įmonė planuoja susitikimus su naujais padėklų gamintojais bei prekybininkais iš MENA regiono (Viduriniųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos šalių).

Sėkminga įmonės patirtis 2018 metais parodė, kad investavimas į tarptautinius renginius ir dalyvavimas tokio lygio verslo platformose didina žinomumą, stiprina įmonės įvaizdį bei poziciją rinkoje. Kadangi parodoje dalyvauja didelė dalis vienos rinkos šakos dalyvių, tai sudaro puikias galimybes klientų, atstovų ir partnerių paieškai.

2019-01-07 /  Medienos perdirbimo įmonės UAB „Juodeliai“ 2018 metų svarbiausi skaičiai ir faktai

  • Pasiekta 46 mln. EUR apyvarta;
  • Pagaminta  229 000 m3 produkcijos;
  • Sėkmingai atliktas Miškų valdymo tarybos (FSC®) gamybos grandies sistemos kasmetinis auditas;
  • Sėkmingai atliktas integruotos vadybos sistemos pakartotinio sertifikavimo auditas (pagal ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ir OHSAS 18001:2007);
  • Antrus metus iš eilės Londono vertybinių popierių biržos grupė pripažino UAB „Juodeliai“ viena iš 1 000 įmonių, kurios įkvepia Europą;
  • Įdiegta informacijos saugumo vadybos sistemą – ISO 27001;
  • Eksportuota daugiau kaip 90 % pagamintos medienos produkcijos;
  • Į palaikomąsias investicijas buvo investuota daugiau kaip 1 mln. EUR.

2018-11-26 /  UAB „Juodeliai“ įsidiegė informacijos saugumo vadybos sistemą

Bet kuri organizacija, nepriklausomai nuo verslo sektoriaus ar veiklos, disponuoja tam tikra informacija. Teisingai identifikuodama ir klasifikuodama šį turtą, sistemingai vertindama riziką ir grėsmes, įmonė gali pasirinkti tinkamas priemones šioms rizikoms valdyti. Vienas iš galimų sprendimų, kurį ir pasirinko medienos perdirbimo įmonė UAB „Juodeliai“, tai informacijos saugumo ir vadybos sistemos įdiegimas bei sertifikavimas (ISVS).

ISO 27001 yra tarptautinis standartas, nustatantis reikalavimus informacijos saugumo vadybos sistemai, kad organizacija galėtų įvertinti riziką ir įdiegti tinkamas kontrolės priemones informacijos konfidencialumui, vientisumui ir prieinamumui apsaugoti. Esminė šios sistemos funkcija yra apsaugoti organizacijos informaciją, kad ji nepatektų į „blogas rankas“ ar nebūtų negrįžtamai prarasta. ISO 27001 apima visus informacijos apsikeitimo aspektus: nuo kompiuterių duomenų iki pokalbių viešose vietose, įskaitant fizinių aptvarų apsaugą ir pirminį personalo patikrinimą.

UAB „Juodeliai“ ISO 27001 auditas vyko keliais etapais rugsėjo – spalio mėnesiais. Auditą atliko ir sertifikavo įmonė „Bureau Veritas“. Besiruošiant sertifikavimui buvo nueitas ilgas kelias: sudėliotas reikalingų įgyvendinti priemonių planas, atlikti išoriniai pažeidžiamumo testavimai, atliktas socialinės inžinerijos pažeidžiamumo testavimas, darbuotojų mokymai tam, kad keltų sąmoningumo lygį informacijos saugos srityje, įdiegta įeigos kontrolė, tuo pačiu atliktas Bendrojo asmens duomenų reglamento atitikties vertinimas. Viso pasiruošimo metu konsultavo konsultacijų bendrovė „VORAS Consulting“, teikianti informacijos saugos, rizikos valdymo, IT paslaugų valdymo bei informacinių technologijų optimizavimo konsultacines paslaugas.

Nepaisant to, kad ISO 27001 standartas labiau populiarus tarp IT sektoriaus įmonių, UAB „Juodeliai“ pavyzdys tik įrodo, kad ir gamybos sektoriaus įmonėms asmens duomenų bei informacijos apsauga yra vienas iš prioritetinių klausimų, kuriam skiriamas didžiulis dėmesys. Nuo spalio mėnesio pabaigos UAB „Juodeliai“ įsidiegusi informacijos saugumo vadybos sistemą, turi galimybę sukurti ir įgyvendinti informacijos saugumo politiką, kuri apima visus komunikacijos ir duomenų saugojimo būdus bei aspektus. Tikime, kad ISO 27001 padės užtikrinti mūsų verslo tęstinumą, susiklosčius beveik visoms įmanomoms aplinkybėms, o tuo pačiu ir apsaugoti iš klientų, tiekėjų bei partnerių gaunamos informacijos konfidencialumą.