Malkinė mediena

Gaminant Europos standarto ir cheminės pramonės padėklų (europadėklų, europalečių ir CP padėklų) ruošinius lieka malkinė mediena (malkos). Ji gaunama iš įvairių medžio rūšių: beržo, juodalksnio, drebulės, pušies ir eglės.

Malkinė mediena

UAB „Juodeliai“ gali išrūšiuoti malkinę medieną pagal medienos rūšis. Rūšiavimo paslauga leidžia pateikti klientui skirtingos kainos ir kokybės malkinę produkciją.

Malkinės medienos kokybiniai ir kiekybiniai parametrai:

  • storis: nuo 10 cm plongalyje ir daugiau;
  • ilgis: 2,5 m ir 1,25 m;
  • be minkštojo puvinio.

Medienos perdirbimo įmonės padaliniai per mėnesį pagamina apie 2000 m3 malkinės medienos, kurios struktūra pagal medienos rūšis yra tokia:

  • beržinė – 25 %,
  • juodalksnis ir drebulė – 50%,
  • spygliuočiai (pušinė ir eglinė) – 25%.