Žyma „mediniai padėklai“

2011-07-12 /  2011 m. I-ojo pusmečio veiklos rezultatai

2011 m. pirmasis pusmetis UAB „Juodeliai“ buvo sėkmingas. Lyginant su 2010 pirmuoju pusmečiu apyvarta padidėjo 37 proc. Atnaujinus gamybos įrengimus ir optimizavus gamybos procesą įmonė išlaikė aukščiausią poziciją tarp medinių padėklų ruošinių gamintojų Baltijos šalyse. Nuolatinis darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, darbo procesų valdymo gerinimas bei gamybinių pajėgumų optimizavimas suteikia galimybę išnaudoti 100 proc. gamybos pajėgumo – dvi įmonės lentpjūvės dirba trimis pamainomis ir pagamina iki 7000 m3 pjautinės medienos per mėnesį. Aukštą padėklų ruošinių kokybę patvirtina ilgametis nuolatinių klientų sąrašas bei vis didėjantis naujų klientų ratas, augantis susidomėjimas. Pirmąjį pusmetį žymiai padidėjęs aktyvių klientų skaičius perkopė 60 klientų ribą. Pagrindinės produkcijos realizavimo rinkos ir toliau lieka Vokietija (46%), Belgija (18%), Olandija (16%).

Nuolatinė rinkų analizė, nuoseklus darbas marketingo ir pardavimų srityse bei palaipsniui vykdomas gamybos optimizavimas leidžia tikėtis potencialiai geresnių veiklos rezultatų ir II-ajame pusmetyje.

2011-07-08 /  Susitikimas su LR Aplinkos ministru dėl prekybos apvaliąja mediena tvarkos

Šių metų liepos 4 d., Medienos perdirbėjų asociacijos direktorius Juozupas Zimnickas (UAB „Juodeliai“ generalinis direktorius) dalyvavo pasitarime pas Aplinkos ministrą G. Kazlauską. Pasitarimo tema –prekyba apvaliąja mediena tvarka (aukcionai). Taip pat kalbėta ir kitomis svarbiomis temomis.

Reikia pasidžiaugti, kad ministras (kol kas žodžiu) palaiko asociacijos direktoriaus siūlymą – dabar galiojančią prekybos apvaliąja mediena tvarką su nedideliais patobulinimais perkelti į elektroninę erdvę, nerengiant numatytų aukcionų.

Gaila, kad šios pozicijos nepalaiko taip pat pasitarime dalyvavusi asociacija „Lietuvos mediena“, kuri aiškiai gina stambiųjų įmonių ir biokuro gamintojų interesus.

Aplinkos ministrui J. Zimnickas išdėstė mintis ir apie alternatyviąją energetiką – šiaudus bei energetinius augalus (karklus), kurie galėtų efektyviai pakeisti biokurą ir taip nuo sukūrenimo apsaugoti pjovimui tinkamą medieną. Ministras šiai minčiai pritarė ir pažadėjo, kaip galėdamas padėti įgyvendinti minėtą alternatyviosios energetikos idėją.

Taip pat reikėtų pasidžiaugti, kad dėl prekybos apvaliąja mediena tvarkos mus palaiko ir Generalinė miškų urėdija, kuri išsiuntė raštą Aplinkos ministerijai, siūlydama palaikyti dabar galiojančią tvarką, perkeliant ją į elektroninę erdvę.

2011-06-21 /  Konkursas „Vokietijos ūkio apdovanojimai Lietuvoje 2011“

Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje (DBHK) siekdami skatinti Vokietijos ir Lietuvos ekonominių santykių plėtrą bei motyvuoti Lietuvos įmones bendradarbiauti su partneriais Vokietijoje, jau šeštą kartą skelbė konkursą „Vokietijos ūkio apdovanojimai Lietuvoje 2011“. Konkurso tikslas buvo pagerbti smulkią ar vidutinę Lietuvos įmonę, kuri prisidėjo prie Vokietijos ir Lietuvos verslo ryšių stiprinimo ir savo ūkinę veiklą Lietuvoje vykdo atsakingai. Šiais metais prizine nominacija paskelbta „Atsakomybė už ateitį“. Atrenkant pretendentus buvo atsižvelgta į šiuos kriterijus:

  • Atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą įmonės veikloje;
  • Efektyvų energijos naudojimą gamyboje, darnios gamybos inovacijų diegimą;
  • Atsakomybę už gamtos apsaugą, aplinkosauginį sąmoningumą;
  • Socialinę ir/arba kultūrinę įmonės veiklą Lietuvoje, visuomeninę atsakomybę;
  • Personalo kvalifikacijos kėlimą;
  • Dalyvavimą bedarbių užimtumo programose; vyresnio amžiaus darbuotojų, žmonių su negalia,
  • jaunųjų specialistų įdarbinimą bei skatinimą;
  • Inovatyvių, darnaus vystymosi nuostatas atitinkančių produktų kūrimą bei paslaugų teikimą;
  • Bendradarbiavimo su Vokietija stiprinimą, pvz. eksporto į Vokietiją, lyginant su praėjusiais metais, augimą;
  • Kitus ypatingus nuopelnus plėtojant Lietuvos ir Vokietijos verslo ryšius.

UAB „Juodeliai“ taip pat dalyvavo šiame konkurse. Įmonė gavo Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmų Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje padėką už sėkmingą dalyvavimą konkurse.

2011-06-13 /  LIGNA HANNOVER 2011 – pasaulinė miškų ūkio ir medienos pramonės paroda

2011 m. gegužės 30 – birželio 3 dienomis Hanoveryje (Vokietija) vyko pasaulinė miškų ūkio bei technikos, medienos pramonės ir žaliavų, medžio amatų paroda „LIGNA HANNOVER 2011“. Ji rengiama kas 2 metus Hanoverio parodų centre.

Parodoje buvo pristatoma: miškų ūkio technika, pramoninės medžio apdirbimo mašinos, gamybos įranga bei mašinos lentpjūvėms, medienos atliekų perdirbimas ir energijos gavyba, įranga ir priedai medienos žaliavų, faneros bei lukšto gamybai, įrankiai ir priedai medžio darbams, techninis medžio pritaikymas ir panaudojimo galimybės, gamybos mašinos baldų pramonei, automatizavimo technika, interjero apdaila, renovacija, medienos vartojimas energijos gamybai, asociacijos, mokymo įstaigos, institutai, speciali spauda, leidyklos, informacija, specialios prezentacijos, forumai ir kt. Šiais metais parodoje lankėsi daugiau nei 90 000 lankytojų, kurie buvo iš daugiau nei 90 šalių.

Į „LIGNA HANNOVER 2011“ vyko ir UAB „Juodeliai“ direktoriai Juozupas bei Andrius Zimnickai. Kelionės tikslas buvo susipažinti su rinkos naujovėmis, susitikti su esamais partneriais bei užmegzti naujų ryšių, apžvelgti naujausias padėklų ruošinių gamybos technologijas. Po parodos Andrius Zimnickas teigia, kad jaučiamas pagyvėjimas medienos pramonėje, tačiau visi jį vertina atsargiai. Vis dar pasigirsta kalbų, kad galime sulaukti ir antrosios ekonominio nuosmukio bangos.

2011-04-18 /  UAB „Juodeliai“ produkcija – EPAL ir CP padėklų ruošiniai

UAB „Juodeliai“ nuo savo veikos pradžios, prieš 17 metų, skiria didžiausią dėmesį gaminamos produkcijos kokybei ir pardavimų pozicijos stiprinimui. Norint sėkmingai dirbti šiandieninės rinkos sąlygomis, privalu turėti vieną konkrečią kryptį ir tikslingai ja eiti. Todėl įmonės specializacija -EPAL padėklų elementų ir CP padėklų ruošinių gamyba. 2011 metų I ketvirtį  65 proc. gaminamos produkcijos įmonė pateikė kaip žaliavą EPAL padėklų gamintojams, kiti 25 proc. produkcijos buvo nupirkti CP padėklų gamintojų, likę 10 proc. – parduoti nestandartinių padėklų gamintojams.

Per pirmą šių metų ketvirtį buvo pastebėtas augantis CP padėklų žaliavos poreikis. Tuo tarpu EPAL padėklų ruošinių paklausa išliko stabili. Nepaisant brangstančių rąstų ir jų stygiaus rinkoje, po daug metų įgyta patirtis leido UAB „Juodeliai“ prisitaikyti prie pasikeitusių poreikių rinkoje ir gaminti daugiau ruošinių CP padėklams. Dėl š.m. gegužės mėnesį planuojamo gamybinių pajėgumų padidėjimo, įmonė galės patenkinti didėjantį  CP padėklų elementų poreikį ir išlaikyti esamą EPAL padėklų ruošinių gaminamą kiekį.