Žyma „mediniai tašai“

2010-12-10 /  Staigiai atšalę orai pristabdė lentpjūvių darbą Rytų Europoje

Gruodžio mėn. pradžioje oro temperatūra Rytų Europoje kai kuriose vietose nukrito žemiau -20 °C. Dėl didelio ir staigaus temperatūros kritimo medienos viršutiniai sluoksniai suledėjo, sušalę rąstai tapo daug sunkiau apdirbami. Sulėtėję gamybos tempai koreagavo medienos perdirbėjų gamybinius planus. Planuotos gruodžio mėn. gamybos apimtys daugelyje Rytų Europos lentpjūvių turėjo būti perskaičiuotos. Atsižvelgiant į technologinių medienos perdirbimo įmonių specifiką gamybiniai pajėgumai krito nuo 10 % iki 30 %.

Pastebima, kad staigus temperatūros pokytis daro didžiulę įtaką pjaunamos mažo skersmens žaliavos apimtims. UAB „Juodeliai“ produkcijos, t.y. medinių padėklų ruošinių, gamybai daugiausiai naudoja smulkius pajutinuosius rąstus, todėl įmonės gamybos pajėgumai krito 25 % lyginant su š.m. lapkričio mėn.

Rytų Europos medinių padėklų ruošinių gamintojai tenkina nemažą dalį Vakarų Europos rinkos poreikių. Taigi, dėl žemos temperatūros sumažėjusios gamybos apimtys sukėlė padėklų ruošinių trūkumų Vakarų Europoje.

2010-09-21 /  Pjautinės medienos gamybos tendencijos Baltijos šalyse

Remiantis 2010 m. rugsėjo 10 d. Europos Bendrijų statistikos tarnybos (Eurostat) naujai pateiktais duomenimis, pjautinės medienos produkcijos gamyba Baltijos šalyse 2009 m. sudarė apie 4,66 mln. kubinių metrų.  Į Eurostat pjautinės medienos produktų apibrėžimą patenka ir medinių padėklų ruošiniai (mediniai tašai , lentos).

Analizuojant 1998–2009 m. laikotarpį, pastebima, kad Baltijos šalyse per metus sukurtos produkcijos apimtys sumažėjo 10,42 % (žiūrėti paveikslą), tuo tarpu 27-iose Europos Sąjungos valstybėse narėse 1998–2009 m.  pjautinės medienos produkcijos metinė gamyba pasižymėjo augimo tendencija ir padidėjo apie 10 %.

Pjautinė mediena: padėklų ruošiniai, lentelės, tašai

Paveikslas. Bendra pjautinės medienos produkcijos gamyba (1 000 m³).

2009 m., palyginti su 2008 m. duomenimis, Baltijos šalyse pagaminamos pjautinės medienos produkcijos kiekis sumažėjo 2,37 %. Lietuvos bendra pjautinės medienos produkcijos gamyba nuo 2008 m. iki 2009 m. sumažėjo 8,85 %. Tačiau medienos perdirbimo įmonės „Juodeliai“ gamybos apimtys tuo pačiu laikotarpiu išaugo 19,11 %.

2009 m.  UAB Juodeliai“ pagaminamos produkcijos dalis sudarė 4,49 % visos pjautinės medienos produkcijos sukurtos Lietuvoje.

2010-09-03 /  Generalinės miškų urėdijos veiksmai leidžia užtikrinti stabilią UAB „Juodeliai“ veiklą

Medienos perdirbimo pramonėje iki šiol netyla kalbos apie 2010 m. rugpjūčio 8 d. praūžusios audros padarytus nuostolius. Stichijos padariniams likviduoti papildomų veiksmų buvo priverstos imtis ne tik miškų urėdijos, bet ir medienos perdirbėjai, įskaitant medinių padėklų ruošinių gamintojus. Pagal tai, kiek laiko bus jaučiamas žaliavos stygius ir ar gamtos stichijos padariniai bus operatyviai pašalinti, buvo koreguojami planiniai pardavimai.

Situacija buvo stabilizuota Generalinės miškų urėdijos dėka, kuri operatyviai sureagavo į susidariusią situaciją ir greitai priėmė reikalingus sprendimus. 2010 m. rugpjūčio 24 d. generalinio miškų urėdo įsakymas „Dėl miškų urėdų veiksmų, likviduojant 2010 m. rugpjūčio 8 d. škvalo padarinius“ patikino, kad sutartiniai apvaliosios medienos pirkimo–pardavimo įsipareigojimai bus įvykdyti. Šio įsakymo paskatintos miškų urėdijos glaudžiai bendradarbiauja su apvaliosios medienos pirkėjais pasirašydamos trišales sutartis ir tokiu būdu garantuodamos vykdyti numatytus įsipareigojimus.