Žyma „padėklų gamintojai“

2011-12-30 /  UAB „Juodeliai“ – įspūdingas medienos perdirbimo įmonės eksporto augimas Europos Sąjungos remiamo projekto metu

Viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Baltijos šalyse UAB „Juodeliai“ siekdama būti konkurencinga, išlaikyti eksportą esamose rinkose, ir tuo pačiu padidinti eksporto pajamas, nuo 2009 m. rugsėjo 15 d. iki 2011 m. gruodžio mėn. vykdė projektą „UAB „Juodeliai“ eksporto plėtra Vakarų Europos rinkose“, pagal 2007-2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ priemonę „Naujos galimybės“.

Tikslingai panaudojus ES skirtą paramą, įdarbinus eksporto rinkodaros specialistą, kuris atliko Vakarų Europos rinkos tyrimus ir parengė eksporto plėtros strategiją, sukūrus modernią, užsienio rinkoms pritaikytą internetinę svetainę www.juodeliai.com, projektas atnešė didžiulę sėkmę.

Įmonė šių tikslų įgyvendinimui gavo 144.259,00 litų paramą ir skyrė 61.826,00 litų savo lėšų.

UAB „Juodeliai“ direktorius Andrius Zimnickas džiaugiasi, kad projekto įgyvendinimo eigoje pavyko susirasti naujų partnerių ir žengti konkrečius žingsnius, plečiant savo veiklą užsienio rinkose, kas suteikė galimybes įspūdingai padidinti eksporto pajamas. Projekto įgyvendinimo metu eksporto pajamos padidėjo net 270 %.

2011-11-15 /  Efektyvaus komandinio darbo mokymai

Saulėtą spalio savaitgalį UAB „Juodeliai“ administracijos darbuotojai dalyvavo mokymuose, kurių tema „Kaip paversti kolektyvą efektyviai dirbančia komanda“. Mokymų tikslas buvo suburti trijų įmonės padalinių administracijas į vieną vietą, išaiškinti, kas yra efektyvus komandinis darbas, suteikti praktinių įgūdžių komandinio darbo bei komandinių sprendimų priėmimo klausimais ir padėti suprasti savo vertę organizacijoje. Dalyviai siekė rasti efektyvesnių būdų, kaip išdalinti užduotis kitiems, kaip išlikti motyvuotais stresinėse situacijose. Gautų praktinių užduočių metu UAB „Juodeliai“ darbuotojai sužinojo apie komandos narių atsakomybės pasiskirstymą įgyvendinant numatytus tikslus dirbant komandoje. Kai kurių užduočių metu kilę nesutarimai buvo puiki proga pabandyti spręsti susidariusią situaciją ne tik teoriškai, bet ir praktiškai.

Dviejų dienų mokymai kiekvienam UAB „Juodeliai“ kolektyvo nariui suteikė galimybę įgyti kokybiškų žinių, leidžiančių efektyviau dirbti kasdienius darbus. Komandinio darbo veiklos mokymai sutvirtino komandą bei paskatino tapti supratingesniais vienas kito atžvilgiu.

2011-11-02 /  Parama zoologijos kabineto veiklai

UAB „Juodeliai“ nusprendė šią žiemą prisidėti prie Marijampolėje veikiančio zoologijos kabineto veiklos ir jo išlaikymo. Zoologijos kabinetas veikia Gamtos tyrimo ir ekologinio švietimo stotyje, jo pagrindinė funkcija – suteikti galimybę Marijampolės ir aplinkinių savivaldybių gyventojams, mokiniams ir darželių auklėtiniams nemokamai pamatyti egzotinius gyvūnus. Zoologinę kolekciją sudaro apie 140 gyvūnų, priklausančių 29 rūšims. 2010 metais zoologijos kabineto eksponuojamus gyvūnus pamatė bei išgirdo pasakojimus apie juos net 3134 žmonės iš Marijampolės, Kalvarijos, Vilkaviškio r. savivaldybių.

Zoologijos kabinete ne tik eksponuojami gyvūnai, bet ir vedami mokomieji užsiėmimai. Kasmet, pagal finansines galimybes, zoologijos kabinetas papildomas naujomis gyvūnų rūšimis. Mokykų mokytojai labai patenkinti zoologijos kabineto buvimu ir mielai organizuoja moksleivių eskursijas. Smagu, nors ir maža dalimi, prisidėti prie vaikų švietimo skatinimo.

2011-09-26 /  UAB „Juodeliai“ įdiegti tarptautiniai standartai: ISO 9001, ISO 14001 ir OHSAS 18001

Šių metų pradžioje UAB „Juodeliai“ pradėjo integruotos vadybos sistemos diegimą, o rugsėjo 19 dieną įmonė gavo tris tarptautinius standartus: ISO 9001:2008 – kokybės vadybos sistemos standartas, ISO 14001:2004 – aplinkos vadybos sistemos standartas ir OHSAS 18001:2007 – darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos standartas. Bureau Veritas įvertino UAB „Juodeliai“ vadybos sistemą ir nustatė, jog ji atitinka vadybos sistemos standartų reikalavimus.

Įmonė, kaip ir prieš standartų įdiegimą taip ir po jo, yra nusistačiusi reikalavimus visada atsižvelgti į klientų poreikius ir lūkesčius, besąlygiškai laikytis prisiimtų įsipareigojimų, pateikti produktus, atitinkančius sutartus reikalavimus. Viena iš įmonės vertybių yra palaikyti aplinkosauginiu požiūriu tinkamą, socialiai naudingą ir ekonomiškai gyvybingą pasaulio miškų tvarkymą. Taip pat visuomet atsakyti už įmonės daromą poveikį aplinkai bei nuolat gerinti veiklos procesus, siekiant išvengti aplinkos taršos.

UAB „Juodeliai“ rūpinasi, kad visuomet būtų atsižvelgiama į saugią darbo aplinką bei laiku būtų apgalvotos ir nustatytos tinkamos prevencinės priemonės, užkertančios kelią su darbu susijusiems darbuotojų susirgimams ir sužeidimams. Taip pat įmonė ugdo darbuotojų kompetenciją bei sąmoningumą, skatina darbuotojų dalyvavimą įmonės veikloje, kokybės, aplinkos apsaugos, sveikatos ir darbų saugos gerinimo procese.

UAB „Juodeliai“ sistemingai analizuoja savo veiklos rezultatus ir gerina įmonės vidaus darbą, tuo pačiu gerindama ir įmonėje integruotos vadybos sistemos rezultatyvumą bei veiksmingumą. Įdiegti standartai įpareigoja įmonę kiekvienais metais formuoti vis naujus tikslus ir uždavinius. Taip siekiama nuolatinio tobulėjimo ir šių standartų aktualumo išlaikymo.

2011-08-02 /  Permainingi vasaros orai daro įtaką apvaliosios medienos kokybei

Šiuo metu didelę įtaką Lietuvos miškams bei medienos kokybei turi permainingi vasaros orai. Drėgnas ir karštas klimatas verčia mėlynuoti spygliuočių medieną, lapuočių žaliava taip pat patiria didelę žalą, dėl to krenta žaliavinės medienos kokybė.

Pastaruoju metu UAB „Juodeliai“ gana dažnai susiduria su šia problema. Didelė dalis iš Lietuvos miškų urėdijų atvežamos medienos yra paveikta permainingų oro masių. Tam, kad būtų sumažintas produkcijos kokybės suprastėjimas, yra peržiūrimas kiekvienas atvykstantis miškovežis, taip pat, mediena yra rūšiuojama, o pažeisti bei netinkami rąstai grąžinami tiekėjams. Įmonės atstovai nuolatos lanko Lietuvos miškų urėdijų sandėlius ir stengiasi tinkamos medienos atranką pradėti nuo pirmo gamybos laiptelio.

Lyginant su 2010 metais prastos kokybės spygliuočių medienos kiekis padidėjo apie 40%. Nuolatinis bendravimas su Lietuvos miškų urėdijų atstovais padeda sekti esamą situaciją Lietuvos miškuose. Lietuvos miškų urėdijos teigia, kad apvaliosios medienos kokybė turėtų pagerėti rugpjūčio mėnesio viduryje, taip pat prognozuojamas žaliavinės medienos kiekio padidėjimas.