Sp. z o.o. „Juodeliai“ w trakcie realizacji projektu dotyczącego eksportu na rynki Europy Zachodniej

W celu skutecznego utrwalenia swej pozycji na rynku międzynarodowym sp. z o.o. „Juodeliai” rozpoczęła realizację projektu dotyczącego rozwoju eksportu do Europy Zachodniej.

Od 15 września 2009 r. sp. z o.o. „Juodeliai” realizuje na podstawie procedury „Nowe możliwości” projekt „Rozwój eksportu sp. z o.o. „Juodeliai” na rynki Europy Zachodniej”, dofinansowywany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na realizację projektu przedsiębiorstwo przewiduje inwestycje środków własnych w wysokości do 61 826,00 LTL oraz spodziewa się uzyskać wsparcie w wysokości do 144 259,00 LTL. Łączna wartość projektu wynosi do 206 085,00 LTL. Przewidziany czas trwania projektu „Rozwój eksportu sp. z o.o. „Juodeliai” na rynki Europy Zachodniej” – 26 miesięcy.

W celach skutecznego utrwalenia swej pozycji na międzynarodowym rynku przemysłu drzewnego przedsiębiorstwo:

  • zatrudnia specjalistę ds. marketingu eksportowego;
  • zakłada nowoczesną stronę internetową www.juodeliai.com;
  • prowadzi na bieżąco badania rynków Europy Zachodniej;
  • rozpracowuje strategię marketingu eksportowego na rynki Europy Zachodniej.

Zdaniem Juozupasa Zimnickasa, dyrektora sp. z o.o. „Juodeliai“, do końca realizacji projektu – do listopada 2011 r. – wsparcie uzyskane z Unii Europejskiej stworzy nowe możliwości do osiągnięcia przez przedsiębiorstwo przewagi konkurencyjnej w dalszym rozwoju biznesu na rynkach Europy Zachodniej.

       Sp. z o.o. „Juodeliai“