W ciągu roku eksport drewna i jego wyrobów zmniejszono o ćwierć

W styczniu-wrześniu 2009 roku, w porównaniu z przeszłymi latami, eksport drewna i jego wyrobów z Litwy zmniejszył się o ćwierć i sięgnął zaledwie 4,2 mld lt. Eksport krojonego drewna zmniejszył się do 4 %.

Według danych Departamentu Statystyki w ciągu tego okresu z Litwy wyeksportowano 319 tys. m³ drewna. Eksport drzew iglastych wyrósł do 2 %, a liściastych zmniejszył się o dziesiątą część. Podstawowym państwem eksportu zostają Niemcy.

Import krojonego drewna do państwa w porównaniu z 2008 rokiem zmniejszył się więcej niż o 41 %. Drewna iglastego przywieziono o 35 % mniej niż w przeszłym roku, a liściastego – o 56 %.

W ciągu tego całego okresu eksportowano 183 tys. m³ i importowano 118 tys. m³ drewna iglastego. Z kraju wywieziono 136 tys. m³ drewna liściastego, liściastego wwieziono – 30 tys. m³.