Odbyło się posiedzenie członków Rady Asocjacji Przetwórców Drewna

Dn. 5 lutego tego roku odbyło się posiedzenie członków Rady Asocjacji Przetwórców Drewna, mające miejsce każdy kwartał. Na posiedzeniu Rady sp. z o.o. „Juodeliai” reprezentował dyrektor spółki Juozupas Zimnickas. Jednym z podstawowych zagadnień było przygotowanie się do konferencji „Na ziemi litewskiej dęby się zazielienią“, która odbędzie się dn. 26 lutego w Mariampolu. Powtórnie zgodzono się z tym, że konferencja zostanie przeprowadzona w bardzo odpowiedni czas, mając na uwadze ostatnie wydarzenia w przemyśle drzewnym.

Dn. 5 lutego tego roku odbyło się posiedzenie członków Rady Asocjacji Przetwórców Drewna, mające miejsce każdy kwartał. Na posiedzeniu Rady sp. z o.o. „Juodeliai” reprezentował dyrektor spółki Juozupas Zimnickas. Jednym z podstawowych zagadnień było przygotowanie się do konferencji „Na ziemi litewskiej dęby się zazielienią“, która odbędzie się dn. 26 lutego w Mariampolu. Powtórnie zgodzono się z tym, że konferencja zostanie przeprowadzona w bardzo odpowiedni czas, mając na uwadze ostatnie wydarzenia w przemyśle drzewnym.

Członek Rady Asocjacji Przetwórców Drewna Virginijus Luotė, reprezentujący Radę na Komitecie Technicznym Litewskiego Departamentu Normalizacji, zapoznał członków posiedzenia z przebiegiem pracy wykonawczej. Na posiedzeniu również zostały omówione inne aktualne dla Asocjacji zagadnienia.