Zima – okres cięcia drzew

Działalność przetwórców drewna była tymczasowo zawieszona z powodu zimowych mrozów. Chłodny klimat był jednak wykorzystany do prowadzenia prac w zakresie przygotowawywania surowca drzewnego.

Cięcie lasów litewskich jest najbardziej intensywne w okresie zimowym. W tym roku zima stworzyła dogodne warunki dla zajęcia się przygotowaniem surowca drzewnego, gdyż możliwe jest cięcie drzew, rosnących w najwilgotniejszych miejscach, eksploatacja których stwarza najwięcej trudności. W okresie ciepłym prace przygotowawcze w tych miejscach są niemożliwe.

Leśnictwo krajone dostarcza surowiec przetwórcom drewna na czas i w ilościach zgodnie z zawartymi umowami. Jednym z głównych celów jest zapewnić, aby dostawa surowca przetwórcom drewna nie ustała i w okresie wiosennym, toteż drewno magazynuje się w miejscach, do których łatwo dojechać.