Konferencja „Na ziemi litewskiej dęby się zazielenią”

26 lutego 2010 r. w hotelu „Europa Royale“ w Mariampolu odbyła się konferencja „Na ziemi litewskiej dęby się zazielenią”. Podstawowymi organizatorami konferencji była Administracja Naczelnika Obwodu Mariampolskiego, Związek Leśników Litewskich i Asocjacja Przetwórców Drewna. W konferencji wzięło udział wiele szanownych osób, wśród nich członkowie Sejmu, przedstawiciele ministerstw RL, kierownictwo Generalnego Leśnictwa, przedstawiciele administracji naczelników obwodów litewskich, merowie samorządów obwodu mariampolskiego, koordynatorzy litewskich stref leśniczych, przetwórcy drewna, przedstawiciele asocjacji lasów prywatnych oraz inne osoby.

Na konferencji głosy zabrali Przewodniczący Komitetu Ochrony Środowiska RL Jonas Šimėnas, akademik Leonardas Kairiūkštis, generalny dyrektor UAB „Likmerė“ Mindaugas Kasmauskis, dyrektor Centrum Badań Rozwoju Obszarów Wiejskich Uniwersytetu Szawelskiego doc. dr Jonas Jasaitis. Poza nimi w dyskusjach wzięli udział oraz wyrazili własne opinie na różne tematy dyrektor Kolegium Inżynierii Leśnej i Środowiskowej w Kownie Albinas Tebėra, przewodniczący Litewskiego Ruchu Zielonych Rimantas Braziulis, właściciel lasów prywatnych Vidmantas Jusas.

Podstawowym celem oraz zagadnieniem konferencji było państwo–wieś–las. Uczestnicy konferencji jednomyślnie wyrazili sprzeciw wobec prywatyzacji lasów. Wielu z nich przyznało, że system zarządzania lasami państwowymi działa dobrze. Ponieważ jednym z zagadnień konferencji było pytanie, z czego wynika brak uwagi państwa dla wszystkich lasów prywatnych, wśród osób zaproszonych spodziewano się zobaczyć również funkcjonariuszy Ministerstwa Środowiska Republiki Litewskiej, którzy jednak nie byli obecni na konferencji.

Organizatorzy konferencji cieszą się, że nie było to projektem jednego dnia, ponieważ konferencja będzie miała ciąg dalszy. Konferencja zaowocowała w powzięcie uchwały oraz założenie Powszechnej Służby Rozwoju Wsi i Lasów, która będzie dążyła do realizacji celów uchwały oraz wykonywała określone w niej prace. Zasada uchwały – las jest bogactwem narodowym, które musi zostać zachowane dla przyszłych generacji oraz zadowalać ekologiczne, gospodarcze i społeczne potrzeby społeczeństwa. Całość uchwały z wyrażonymi tezami została przekazana Prezydentowi Republiki Litewskiej, Sejmowi RL i Rządowi RL. Na objęcie funkcji członków Zarządu nowo utworzonej Powszechnej Służby Rozwoju Wsi i Lasów oraz aktywny udział w wykonywaniu prac na podstawie uchwały chętnie wyrazili zgodę:

  • Justinas Urbanavičius, członek Zarządu Komitetu Ochrony Środowiska,
  • Birutė Kažemėkaitė, naczelnik obwodu mariampolskiego,
  • Edmundas Bartkevičius, Prezydent Związku Leśników, dziekan wydziału leśnictwa i ekologii,
  • doc. Jonas Čaplikas, prorektor ds. studiów Litewskiego Uniwersytetu Rolniczego,
  • Vygantas Mierkis, przewodniczący Zarządu regularnie odbywającego się Zgromadzenia Produkcyjnego Leśniczych,
  • Vytautas Kanevičius, mer Kazlu Rudy,
  • Rimantas Braziulis, Prezes Litewskiego Związku Zielonych,
  • Juozupas Zimnickas, dyrektor Asocjacji Przetwórców Drewna,
  • Vidmantas Juhas, członek Asocjacji Właścicieli Lasów Litewskich,
  • Rytis Kuliešis, dyrektor Asocjacji Właścicieli Lasów Prywatnych.