Na Litwie zarejestrowano kilkaset przypadków nielegalnego wyrębu lasów

W 2009 r. pracownicy leśnictwa zarejestrowali 600 przypadków nielegalnego wyrębu lasu, podczas których wycięto około 14000 m3 drewna.

Według danych Państwowej Służby Leśnej przy Ministerstwie Środowiska, większość przypadków wspomnianej działalności przestępczej zaobserwowano w lasach prywatnych. Tu w ubiegłym roku zarejestrowano 325 przypadków, to stanowi 12000 m3 drewna. Czyli, w stosunku do roku 2008, wycięto o 6000 m3 drewna więcej.

Z danych statystycznych wynika, że ze względu na własne dobro przedsiębiorcy nie są skłonni do opieki nad litewskimi lasami, stanowiącymi jedno z największych bogactw Litwy. Wzrost liczby przypadków nielegalnego wyrębu lasu nasuwa wniosek, iż ta tendencja może zachować się też w przyszłości.