Trwają intensywne przetargi na sprzedaż drewna okrągłego za zgodą stron

Obecnie szczególnie wzrosła liczba przetargów na sprzedaż drewna okrągłego za zgodą stron. Krajowe zasoby drewna są wystarczające. To jest istotne dla skutecznej współpracy między gospodarstwem leśnym a sektorami przemysłu drzewnego, ponieważ jej podstawą są zasady rynku i konkurencyjność.

Przedsiębiorstwa działające w branży obróbki drewna, zamierzające nabyć surowiec, powinny wziąć udział w przetargach, odbywających się w różnych lennictwach, nieraz też w tym samym dniu i o tych samych godzinach. Jest to dość czasochłonne i kosztowne. W przypadku przetargów za zgodą stron trudno jest przewidzieć, jakie ilości surowców zostaną zaoferowane przez leśnictwa. Ze względu na tak nierówną sprzedaż drewna przedsiębiorstwa zajmujące się obróbką drewna nie osiągają oczekiwanych wyników, ponieważ nie znając ilości drewna trudniej jest zaplanować produkcję.

Juozapas Zimnickas, dyrektor generalny sp. z o.o. “Juodeliai”, twierdzi, że tylko długoterminowe i półroczne umowy kupna drewna stanowią większą gwarancję obustronnego wykonania zobowiązań i zapewnieniem stałego dostarczania surowca do produkcji zarówno kupującym, jak też sprzedającym.