Wiosenne roztopy w lasach przeszkadzają w wywożeniu surowca

Po upływie pierwszej ćwierci tego roku kierownictwo przedsiębiorstwa sp. z o.o. „Juodeliai“ cieszy się z powodu pomyślnego wykonania zobowiązań umownych wobec dostawców surowca. W ciągu wspomnianego okresu przedsiębiorstwo nabyło ponad 28 tys. metrów sześciennych tarcicy, nagromadzając w ten sposób sporą ilość surowca do skutecznego wykonywania produkcji. Znaczną część łącznej ilości nabytej produkcji stanowiło drewno pochodzące z lasów litewskich.

Na początku drugiej ćwierci tego roku zetknęliśmy się z corocznym problemem wiosennym – jakością dróg leśnych. Jak twierdzą krajowi leśnicy, wycięto wiele tarcicy, która składuje się w magazynach leśnych, jednak z powodu wiosennych roztopów znaczna ilość dróg leśnych jest niedostępna samochodom, część jest wcale zamknięta. Problem rozmytych dróg leśnych utrudnia wywóz tarcicy.