W drugim półroczu zarejestrowano wzrost cen drewna

18 maja b. r. w gospodarstwach leśnych Litwy odbyły się aukcje na sprzedaż drewna na podstawie umów długoterminowych w drugim półroczu oraz aukcje na półroczną sprzedaż drewna. Oferty obejmowały drewno okrągłe dużej i średniej wielkości – 252 800 m3, drobne – 153 000 m3, drewno papierowe – 139 600 m3, drewno lite – 90 300 m3, drwa – 88 100 m3 i inne produkty pochodzące z cięć (część z nich używana jest do wyrobu biopaliwa). Ogłoszone wyniki wskazują, że aukcje na oferowane ilości drewna wygrały przedsiębiorstwa, które ogłosiły najwyższe ceny.

Wzrastający w kraju popyt na drewno zwiększa niedobór drewna oraz jego wartość. Biorąc pod uwagę oficjalne wyniki aukcji, ceny na drewno zauważalnie wzrosły w porównaniu z cenami w pierwszym półroczu tego roku, a mianowicie: cena drobnego drewna okrągłego wzrosła o ponad 25 % (tego typu drewno jest używane do produkcji palet), drewna papierowego – o ponad 38 %, drewna litego – o ponad 30 %.

Przetwórcy drewna są zaniepokojeni tym, że wzrost cen surowca może mieć wpływ na konkurencyjność ich produkcji za granicą.