Wyniki działalności sp. z o.o. Juodeliai zapowiadają tendencje wzrostu

Kierownictwo jednego z największych wytwórców desek do palet w krajach bałtyckich sp. z o.o. Juodeliai cieszy się z wyników działalności przedsiębiorswta, wskazujących na tendencje wzrostu. Renowacja urządzeń produkcyjnych przedsiębiorstwa pozwoliła zwiększyć objętość przeróbki drewna i produkcji wyrobów drewnianych, zapewniając przy tym wysoką jakość desek do palet (elementów palet). Dzięki temu odzyskaliśmy warunki do zwiększenia liczby klientów i zapewnienia sprzedaży całej wytwarzanej produkcji drewnianej, łącznie z paletami drewnianymi (tj. euro paletami , CP paletami, paletami jednorazowego użytku).

W stosunku do wyników działalności w pierwszych półroczach lat 2009 i 2010, ilość wytworzonej produkcji drewnianej wzrosła mniej więcej z 20 000 m3 do 30 000 m3, natomiast obrót zwiększył się niemal dwukrotnie. Uwzględniając obecną sytuację na rynku, prognozy wskazują na to, że wyniki działalności w 2010 r. będą o wiele lepsze niż w roku 2009. Mamy też nadzieję, że nasza działalność osiągnie najwyższej wartości w ciągu 16 lat istnienia przedsiębiorstwa Juodeliai.

, , , , , , , , , , , ,